Керівництвом Державної екологічної інспекції у м. Києві не налагоджено взаємодію між відділами Інспекції, що призводить до неповноти вжитих заходів та порушень вимог законодавства.

Так, п.2.2. Методики передбачено, що факт наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюється державними інспекторами при проведенні перевірки суб’єкта господарювання інструментально-лабораторними методами контролю та розрахунковими методами.

Відповідно до 2.3 Методики при визначенні наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря інструментально-лабораторними методами контролю використовуються результати вимірювань лабораторій, які атестовані на проведення таких вимірювань.

Разом з тим, у ході перевірки встановлено відсутність координації між відділом екологічного контролю атмосферного повітря та водних ресурсів Державної екологічної інспекції у м. Києві та відділом інструментально-лабораторного контролю.

Зокрема, під час планування перевірки (планова/позапланова) керівництвом не враховується специфіка підприємства та не визначається обов’язкова присутність спеціалістів відділу інструментально-лабораторного контролю для здійснення ними необхідних замірів, що призводить до неможливості нарахування збитків по факту наднормативних викидів забруднюючих речовин.

Як приклад, відсутні відповідні лабораторні заміри та частина інформація в акті при проведенні перевірок ТОВ «Поліграфічна компанія «Інтерекспресдрук», ТОВ «Укрліфтсервіс», ПАТ «Бліцінформ», тощо.

Крім того, в більшості випадків не застосовуються вимоги Порядку взаємодії державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі з державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №101 від 15.03.07, щодо витребовування інформації про видані дозволи перед початком відповідних перевірок.

Також, встановлено випадки відсутності працівників Інспекції на відповідних перевірках відповідно до виписаного направлення.

Так,при проведенні перевірки та складанні відповідного акту ТОВ «Поліграфічна компанія «Інтерекспресдрук», ТОВ «ВКП «СТ-Друк» працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Яворський С.В. та Федун Т.В. взагалі відсутні, хоча направлення на перевірку виписано саме на цих інспекторів.

Разом із тим, керівником відділу інстументально-лабораторного контролю ініційовано та начальником Інспекції включено в плани роботи Інспекції протягом 2012-2013 років самостійні перевірки цим відділом. Вказане свідчить про не раціональне розмежування робочої сили у відділі, що призводить до неналежного виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у м. Києві функцій.

Вказане має місце і при проведенні планових перевірок, до яких залучається по 3-4 працівників відділу інструментарно-лабораторного контролю, зокрема при виписуванні направлення №513 ТОВ «Мрія», №514 ПАТ «Київське металево-фурнітурне підприємство «Текстиль», 515 ДП «Гальванотехніка «ВАТ Київський завод «Радар», ПАТ «Експерементально-механічний завод «Металіст».

Не в повній мірі використовується повноваження, надані інспекторам щодо встановлення факту наднормативних викидів забруднюючих речовин розрахунковим методом.

Так, виявлено випадки ненарахування Інспекцією збитків за використання джерел викидів в атмосферне повітря.Зокрема, під час перевірки 12.07.12 ТОВ «Новинка» держінспекторами встановлено джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яке не враховано в наявному дозволі, а саме цех фарбування. В подальшому, 21.11.12 підприємством отримано відповідний дозвіл, в який включено вказане джерело. Однак, шкоду за використання джерела за проміжок часу не нараховано. Крім того, Державним управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, в порядку п.7 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» переглянуто термін дії дозволу з подальшим його скорочення до 27.08.12. Проте, Інспекцією знову ж таки не нараховано збитки за період з 27.08.12 до дня отримання нового.

Вказане також свідчить про відсутність належної координації роботи між відділом екологічного контролю атмосферного повітря та водних ресурсів Інспекції з відділом інструментально-лабораторного контролю.

Не в усіх випадках керівництвом при написанні направлень вказуються спеціалісти лабораторії, які повинні виходити разом із держінспекторами для здійснення відповідних замірів викиду забруднюючих речовин.

Вищенаведене свідчить про безвідповідальне ставлення державних інспекторів до виконання покладених на них завдань під час здійснення державного природоохоронного контролю, а також на неналежний контроль та організацію роботи з боку керівництва Державної екологічної інспекції у м. Києві, недостатній рівень володіння знаннями нормативно-правових актів, якими регламентована їх діяльність.

 

 

Розділ III. Результати діяльності та проблеми прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів на сучасному етапі.

Дотаток. Зразки процесуальних документів.

Перелік нормативних актів