Л 9. Визначення висоти точок між горизонталями

Варіант __________

Завдання 1. Визначити висоту точки B

Вихідні дані: Н1 = ________ м ; h = ____ м.

 

 

Обчислення:

 

d1 = ........... мм; d = ..............мм;

...............+

+ −−−−− • ...........= ...............м.

 

Завдання 2. Визначити висоту точки B

Вихідні дані: Н2 = ________ м ; h = ____ м.

 

 

Обчислення:

 

d1 = ........... мм; d = ..............мм;

HB =...............+ −−−−− • ...........=

=.............+ −−−− • .........=............м.

 

 

Завдання 3. Визначити висоту точки B

Вихідні дані: Н2 = ________ м; Н3 = ________ м; h = ____ м.

 

 

Обчислення:

 

d1 = ........... мм; d = ..............мм;

HB =...............+ −−−−− • ...........=

=.............+ −−−− • .........=............м.

 

 

Висновки:  
 

Дата __________ Прийняв ________________

 

 

Л. 10 Вирішення задач на топографічній карті

Варіант ..................

Завдання 1. Побудувати масштаб закладення для ухилу й кута нахилу

dmin = ..................... мм; dmax = ..................... мм; h = ..................... м;

.......................... = ............... = ............... % = ............... о/оо

.......................... = ............... = ............... % = ............... о/оо

imin =........................... = ...............о = ........ о ....... '

 

imax =........................... = ...............о = ........ о ....... '

 

Масштаб закладень:

для ухилів для кутів нахилу

       

 

 

Завдання 2. Побудувати лінію заданого ухилу або кута нахилу (М 1:1000)

 

Висновки:  
 

Дата __________ Прийняв ________________

 

Л. 11 Побудова профілю поверхні землі вдовж заданого напрямку

Варіант ..................

Завдання 1.Визначення позначки точки В

Результати:

Ннг = ..................... м; Нвг = ..................... м; d1 = ..................... мм; d = ..................... мм;

...............+ −−−−−−(............... + ............... ) = ...............

 

Завдання 2. Визначення уклону та кута нахилу лінії АВ

НА = ..................... м, НВ = ..................... м, DАВ = ..................... м,

.......................... = ............... = ............... % = ............... о/оо

........................... = ...............о = ........ о ....... '

 

Завдання 3. Побудувати профіль вздовж лінії АВ.

Мг = .....................

Мв = .....................

 

       
   
 
 

 

 


Позначки (м)
Відстані (м)  
Висновки:  
 

Дата __________ Прийняв ________________

Л. 12 Визначення номенклатури листа карти за географічними

Координатами точки

Варіант _______

 

Завдання 1. Знайти географічну широту j й географічну довготу l за формулами:

j = (10+N)o (10+N)′ (10+N)′′ =__________________

l = (5+N)o (5+N)′ (5+N)′′ = ____________________

де N - порядковий номер студента в списку групи.

 

 

Завдання 2. Записати номенклатуру листа масштабу 1 : 1 000 000, на якому знаходиться точка з даними координатами.

 

_______________________________________________

 

Завдання 3. Знайти на схемі листа масштабу 1 : 1 000 000 лист масштабу
1 : 100 000 й записати його номенклатуру

 

___________________________________________________

 

      30′                  
 
                     
20′                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Завдання 4. Знайти на схемі листа масштабу 1 : 100 000 лист масштабу
1 : 5 000 й записати його номенклатуру

 

      1′52.5′′                        
 
1′15′′                            
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

Завдання 5. Знайти на схемі листа масштабу 1 : 5000 лист масштабу
1 : 2 000 й записати його номенклатуру

37.5′′    
25′′      
       
       

 

Дата________________ Прийняв_______________

Л. 13 Визначення географічних координат кутів листа карти за його номенклатурою

Варіант _______

 

 

Завдання 1. Знайти номенклатуру листа карти за формулою:

 

N1 – 30 + N – 2 * N – (5 * N) = – – – ( )

де N - порядковий номер студента в списку групи.

N1 - номер ряду.

 

Завдання 2. Визначити географічні координати кутів листа карти масштабу
1 : 1 000 000 та листа масштабу 1 : 100 000 за його номенклатурою

 

___________________________________________________

 

      30’                  
 
                     
20’                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Завдання 3. Визначити географічні координати кутів листа карти масштабу

1 : 100 000 та листа масштабу 1 : 5 000 за його номенклатурою

 

      1’52.5’’                        
 
1’15’’                            
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Завдання 4. Визначити географічні координати кутів листа карти масштабу

1 : 5000 і листа масштабу 1 : 2 000 за його номенклатурою

 

37.5’’    
25’’      
       
       

 

Дата________________ Прийняв_______________