Важливо відзначити, що метод локального інтра- та параартикулярного

Введення фармакологічних препаратів при остеоартрозі застосовується в

Комплексі з системним фармакологічним, нефармакологічним, а також

Хірургічним лікуванням.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Оскільки захворювання має прогресуючий характер необхідно вирішувати

питання про можливе оперативне лікування в ранні строки для збереження

Неушкоджених ділянок хряща, забезпечення рівномірного навантаження на всі

Зони суглоба, відновлення конгруентності, активізації гемомікроциркуляції в

Субхондральних зонах та ін. У пацієнтів з більш пізніми стадіями захворювання

(ІІІ-ІV) може виникнути питання про необхідність ендопротезування або

Виконання стабілізуючих (артродезуючих) оперативних втручань.

Сучасний арсенал ортопедичних хірургічних втручань при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів, а саме при остеоартрозі представлений

наступними їх видами:

Артроскопічне оперативне лікування суглобів, лаваж.

Корекційні остеотомії.

Ендопротезування та артропластика суглобів.

Артродезування.

АРТРОСКОПІЧНЕ ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ СУГЛОБІВ

Розвиток артроскопії бере свій початок з 20-30 років ХХ сторіччя. Спочатку

Метод застосовувався тільки в експерименті, а з появою у 1931 році оптичного

Приладу професора Kenji Takagi, який мав діаметр 4,0 мм, стало можливим не

Тільки оглядати суглоб, але і проводити біопсію, для чого в комплекті був

Спеціальний інструмент.

В даний час в світі використовуються значна кількість артроскопічних

Систем, що мають свої переваги та недоліки. Це такі системи як Ескулап, Атрекс,

Сміт та Нефью, Акуфекс, Лівантек, Страйкер, Ріхард Вульф, Карл Шторц,

Дайонікс, Олімпус, Ватанабета ін.

Метод артроскопії дозволяє виконувати оперативні втручання на суглобах з

Мінімальним пошкодженням навколишніх тканин. У проекції суглобової щілини

(колінного, плечового, гомілковостопного, ліктьового, інших суглобів) роблять

Декілька (зазвичай два-три) маленьких розрізи (проколи). У один з них вводять

Тонкий оптичний прилад –артроскоп, що має діаметр від 2 до 5,5 мм, завдовжки

См, який сполучений з цифровою відеокамерою. Через інший порт вводять

Спеціальний щуп або тонкі інструменти (маніпулятори). Хід операції хірург

Контролює на моніторі, що забезпечує збільшення зображення у 30 - 50 разів в

Порівнянні з реальними розмірами всіх внутрішньосуглобових структур. Така

Методика забезпечує високу точність маніпуляцій в суглобі і їх виняткову

Акуратність. Цей вид хірургії дозволяє уникнути великих розрізів і розтину

Суглоба хворого, що має принципове значення для прискореного відновлення

Пацієнтів після операції.

Схематичне зображення розташування артроскопічного інструменту підчас

Проведення артроскопії колінного суглоба

Сьогодні найбільш поширеною є артроскопічне оперативне лікування

Колінного та плечового суглобів. Артроскопія ліктьового суглоба, суглобів кисті,

Кульшового, гомілковостопного суглобів носить переважно діагностичний

Характер, хоча з розвитком артроскопічної техніки, все більше розширюються

Покази та можливості щодо виконання артроскопічних оперативних втручань на

Цих суглобах.

МОЖЛИВОСТІ АРТРОСКОПІЧНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ

ОСТЕОАРТРОЗІ.

Артроскопічна хірургія остеоартрозу характеризується наступними

Можливостями. Перш за все, вона дає чудову діагностичну можливість визначити

Тактику лікування: наприклад за відсутності хряща в зовнішньому і внутрішньому

Відділах колінного суглоба - показане тотальне його ендопротезування, при

Збереженні одного з відділів визначаються показання до виконання корекційної

Остеотомії, яку виконують відразу після артроскопічної операції, або пізніше.