Похожие публикации

Визгнании Данте начинает и самый главный труд свой жизни создание «Божественной Комедии». Еще в «Новой жизни» Данте пообещал восславить имя своей возлюбленно
Документ
В изгнании Данте начинает и самый главный труд свой жизни – создание «Божественной Комедии». Еще в «Новой жизни» Данте пообещал восславить имя своей в...полностью>>

Кинематика Цель данного теста — проверить, умеет ли учащийся
Документ
брошенных вертикально вверх; решать задачи на движение тел, брошенных горизонтально и под углом к горизонту; решать задачи на кинематику криволинейног...полностью>>

Кинематика Цель данного теста — проверить, умеет ли учащийся
Документ
применять формулы равномерного движения для нахождения скорости, перемещения, координаты, времени движения тел; переводить значения скорости из км/ч в...полностью>>

Кинематика Цель данного теста — проверить, умеет ли учащийся
Документ
7. Камень брошен со скоростью 30 м/с под углом 60° к горизонту. Отметьте, какие из приведенных четырех утверждений правильные, а какие — неправильные....полностью>>Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати за 20 р

Типова форма N П-12

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

_________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

___________________

Цех, відділ, дільниця

__________________

майстер

______

Зміна

___________

начальник

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

за __________ 20__ р.

Умовні позначення

Код

Буквенний

Цифровий

Години (дні) роботи

р

01

години роботи:

а) нічні

н

02

б) надурочні відрядників

нув

03

в) надурочні почасовиків

нуп

04

почасова робота:

а) відрядників цілозмінна

рвц

05

б) -"- внутрішньозмінна

рвв

06

Відрядна робота почасових працівників

07

Відрядження:

а) службові

к

08

б) на сільськогосподарські роботи осіб, які залишаються у середньосписковій чисельності.

вс

09

в) на сільськогосподарські роботи осіб, за якими зберігається 75% середньомісячного заробітку

зс

10

Відпустка:

а) основна щорічна

в

11

б) додаткова відпустка без збереження заробітної плати, яка надається жінкам до досягнення певного віку дитини

вж

12

в) у зв'язку з навчанням і повним збереженням заробітку, підвищення кваліфікації або навчання новим професіям з відривом від виробництва та інші

ву

13

г) у зв'язку з навчанням з частковим збереженням заробітку у вільні від роботи учбові дні

л

14

д) відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівникам для здачі вступних іспитів, а також які навчаються на останніх курсах вищих та середніх спеціальних учбових закладів

лс

15

Тимчасова непрацездатність та відпустки по догляду за хворим та по карантину, оформлені листками непрацездатності, крім випадків, що передбачені кодом "т"

х

16

Відпустка з вагітності та пологів

вв

17

Цілоденні невиходи з повним збереженням заробітної плати у випадках, передбачених законодавством (виконання державних та громадських обов'язків)

цн

18

Цілозмінні простої не з вини працюючого

пц

19

Внутрішньозмінні простої не з вини працюючого

пв

20

Допризовна підготовка

д

21

Військово-учбові збори

ч

22

Години скорочення роботи робітникам та службовцям молодшим за 18 років проти встановленої тривалості робочого дня

лч

23

Внутрішньозмінні перерви (жінкам на годування дитини, у зв'язку з виконанням державних та громадських обов'язків, для обігріву працюючих, які роблять у холодний період року на відкритому повітрі тощо)

м

24

Цілоденні неявки без збереження заробітку по догляду за хворим та по карантину, оформлені довідками лікувальних установ та інші

ж

25

Вільні від роботи учбові дні без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством

щ

26

Неоплачена непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв'язку з побутовою травмою та інші)

т

27

Короткочасова відпустка без збереження заробітної плати, яка надається адміністрацією за ініціативою:

а) працюючого

а

28

б) адміністрації

аа

29

Цілозмінні простої з вини працюючих

цп

30

Внутрішньозмінні простої з вини працюючих

вп

31

Прогули та інші неявки з поважних причин

пр

32

Запізнення

зп

33

Передчасне залишення роботи

пз

34

Вихідні (дні щотижневого відпочинку)

святкові та неробочі дні

вш

35

Масові невиходи на роботу (страйки)

мн

36

3-я сторінка форми N П-12

Номер за поряд-ком

Табель-ний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Відмітки про явки та неявки на роботу по числах місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разом відпра-цьовано за 1-у полов. місяця

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6