Похожие публикации

© издательство «радио и связь» 1983
Документ
Знакомство с радиолюбительскими конструкциями показывает, что в них, как правило, схемотехнические вопросы решены и реализованы лучше, чем технологиче...полностью>>

© издательство «радио и связь» 1983
Документ
Знакомство с радиолюбительскими конструкциями показывает, что в них, как правило, схемотехнические вопросы решены и реализованы лучше, чем технологиче...полностью>>

© издательство «радио и связь» 1983
Документ
Рис. 4. Различные разъемы (слева направо): для подключения питания, гнездо и вставка низкочастотного разъема (СГ-5 и СШ-5), малогабаритный высокочасто...полностью>>

© издательство «радио и связь» 1983
Документ
Примечания: 1. С припоем ПОС-61 используются бескислотные флюсы: канифоль светлая; флюс КЭ (канифоль светлая 15%, этиловый спирт 85%); глицерино-каниф...полностью>>Програма економічного І соціального розвитку путильського району


 

УКРАЇНА

Путильська районна рада Чернівецької області

XVI сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 57-16/12
Про Програму економічного
і соціального розвитку Путильського
району на 2013 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання Путильської районної державної адміністрації, заслухавши та обговоривши Програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2013 рік,

районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2013 рік, що додається.

2. Доручити районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми економічно і соціального розвитку Путильського району на 2013 рік у повному обсязі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Платановського М.П. та постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів, комунальної власності (Томнюк В.С.).

Голова районної ради Д.Ославський

Затверджено

рішення XVI сесії районної

ради VI скликання від

26 грудня 2012 № 57-16/12

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2013 РІК

селище Путила

Структура

Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2012 році

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

1.2. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в 2013 році

2.1. Транскордонне співробітництво

2.2. Транспортна інфраструктура

2.3. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

2.4. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

2.5. Технологічне оновлення харчової, легкої і деревообробної промисловості

2.6. Протипаводковий захист

2.7. Розвиток житлово-комунального господарства.

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела фінансування та фінансування заходів

3.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

4. Ринкові перетворення

4.1. Реформування відносин власності

4.2. Розвиток підприємництва

4.3. Розвиток ринкової інфраструктури

5. Механізми регулювання

5.1. Інвестиційна діяльність

5.2.Закупівля товарів, робіт, послуг для регіональних потреб за державні кошти

5.3.Реалізація регіональних програм

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

6.2. Промисловість

6.3. Агропромисловий комплекс

6.4. Лісове господарство

6.5. Транспорт і зв'язок

6.6. Виробництво споживчих товарів та послуг

7. Зовнішньоекономічна діяльність, транскордонне співробітництво

7.1.Зовнішньоекономічна діяльність

7.2.Транскордонне співробітництво

8. Соціальна сфера

8.1. Зайнятість населення та ринок праці

8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

8.3. Соціальне забезпечення

8.4. Пенсійна реформа

8.5. Житлово-комунальне господарство

8.6. Будівництво та газифікація

9. Гуманітарна сфера

9.1. Охорона здоров’я та демографічна ситуація

9.2. Освіта

9.3. Культура

9.4. Підтримка дітей, сімей та молоді

9.5 Фізкультура і спорт

9.6. Туристично-рекреаційна сфера

10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

10.1. Розвиток мінерально-сировинної бази

10.2. Охорона навколишнього природного середовища

10.3. Противопаводковий захист

10.4. Техногенна безпека

10.5. Охорона праці

11. Додатки до програми

11.1. Баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції

11.2. Перелік регіональних комплексних програм, які діятимуть у 2013 році

11.3. Пріоритетні напрямки розвитку району у 2013 році.

11.4. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2013 рік

11.5. Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2013 році за рахунок бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток району.

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Путильського району на 2013 рік (далі – Програма) розроблена в контексті цілей і пріоритетів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2015 року, сформована на виконання ст.143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 №586-ХІV , “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 №280/97-ВР, та на виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації № 507-р від 03.08.2012 р. «Про формування Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік».

Головною метою програми на 2013 рік є концентрація зусиль усіх гілок місцевих органів влади на забезпечення стабільності та можливості подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації районних програм розвитку сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, недопущення зменшення рівня заробітної плати та доходів населення.

Вирішення проблем економічного і соціального розвитку зорієнтовано на власні сили та можливості району, а також залучені суми дотації з Державного бюджету, банківські кредити, кошти підприємств, міжнародних фінансових організацій, інвесторів тощо. Наявні ресурси, виробничий, науково-технічний та інтелектуальний потенціал району достатні для забезпечення розвитку району, в межах розроблених показників.

Програма економічного та соціального розвитку Путильського району на 2013 рік розроблена управлінням економіки районної державної адміністрації з урахуванням пропозицій, перспективних планів роботи та основних показників розвитку галузевих управлінь, відділів та самостійних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних відділень міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, планів економічного розвитку та розрахунків промислових, сільськогосподарських та інших підприємств, установ та організацій району. На основі аналізу результатів соціально-економічного розвитку за попередні і поточний роки та нагальних проблем, визначені цілі та головні дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у 2013 році.

На основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку за 2012 рік та нагальних проблем, у Програмі визначено пріоритети економічного і соціального розвитку та завдання щодо їх реалізації у 2013 році.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2012 році (за 9 місяців 2012 року).

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу.

Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2012 році зосереджено на виконанні завдань Президента, Кабінету Міністрів України, районної програми соціально – економічного розвитку району.

Послідовна реалізація основних завдань Програми економічного і соціального розвитку Путильського району на 2012 рік дозволила вирішити низку соціальних проблем, поліпшити показники рівня життя населення, досягти окремих позитивних зрушень у реальному секторі економіки.

Виходячи з того, що головною метою їхньої реалізації є досягнення високого, достойного рівня життя кожного громадянина, зусилля влади зосереджені на виконані пріоритетних напрямків. Йдеться про створення робочих місць із гідною заробітною платою; нарощування обсягів виробництва продукції (робіт, послуг); збільшення бюджетних надходжень, проведення ефективної інвестиційної політики; відродження та розвиток історичних і культурних спадщин; вирішення комплексу соціальних питань.

Промисловість

Промисловість району включає в себе 5 промислових підприємств основного кола звітуючих різних форм власності (ДП «Путильський лісгосп», Карпатський держлісгосп АПК, ЗАТ «Путильський лісокомбінат», ТОВ «Імпекс – Сервіс», ПП "Лєго")

Виробництво

Протягом січня-вересня 2012 року забезпечено зростання виробництва промислової продукції, а саме:

- Карпатський держспецлісгосп АПК збільшив у порівнянні з 2011 роком виробництво деревини вздовж розпиляної чи розколеної на 0,7 тис. метрів кубічних або на 10,5% і станом на 01.10.2012 обсяги виробництва даного виду продукції склали 7,4 тис. метрів кубічних. Протягом січня-вересня 2012 року тари деревяної та її частин вироблено 1463,4 м3, що більше аналогічного періоду минулого року на 191,9 м3, або 15,1%.

- ДП "Путильський лісгосп" за січень-вересень 2012 року виробив деревини вздовж розпиляної чи розколеної 6,8 тис. м3, що порівняно з відповідним періодом 2011 року більше на 0,2 тис. м3, або 3,0%

- ПАТ "Путильський лісокомбінат" за січень-вересень 2012 року збільшив у порівнянні з 2011 роком на 301 м3, або 64,2% виробництво тари дерев'яної та її частин. І станом на 01.10.2012 року вироблено 770 м3 даного виду продукції.

Реалізація

За січень-вересень 2012 року промисловими підприємствами основного кола звітуючих реалізовано промислової продукції на суму 11500,2 тис. грн., що на 1511,1 тис. грн., або на 15,1% більше ніж за аналогічний період 2011 року. В розрізі підприємств обсяг реалізованої промислової продукції виглядає наступним чином:

- Карпатський держспецлісгоспом АПК за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 4618,2 тис. грн., що на 563,2 тис. грн.. або на 13,9% більше ніж за аналогічний період 2011 року.;

- ДП «Путильський лісгосп» - обсяги реалізації промислової продукції за січень-вересень 2012 року склали 5096,1 тис. грн., що менше відповідного періоду 2011 року на 66,6 тис. грн., або на 1,3 %;

- ПАТ "Путильський лісокомбінат" за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 760,5 тис.грн., що більше аналогічного періоду 2011 року на 160,4 тис. грн., або на 26,8%.

- ТОВ "Імпекс-Сервіс" обсяги реалізації промислової продукції за січень-вересень 2012 року склали 223,3 тис. грн., що більше відповідного періоду 2011 року на 142,0 тис. грн., або на у 2,7 рази;

- ПП "Лєго" за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 802,1 тис.грн., що більше аналогічного періоду 2011 року на 712,1 тис. грн., або у 8,9 раз

Лісове господарство

В порядку спеціального використання лісових ресурсів на 2012 рік встановлений ліміт рубок лісосічного фонду головного користування в кількості 94060 куб. метрів ліквідної деревини, з них ДП "Путильському лісгоспу" 65580 куб.м. , Карпатському ДСЛ АПК – 28480 куб.м.

Фактично за січень-вересень поточного року від рубок головного користування заготовлено 67,9 тис куб. м. ліквідної деревини. з них:

ДП "Путильським лісгоспом" заготовлено 50,3 тис. куб.м. деревини (з яких 34,5 тис. м3 ділова деревина та 15,8 тис. м3 дров)

Карпатським ДСЛ АПК заготовлено 17,6 тис. м3 ( з яких 10,1 тис. м3 ділова деривина та 7,5 тис м3 – дрова.)

Крім рубок головного користування даними підприємствами заготовлено від рубок догляду за лісом та вибірково санітарними рубками 64,9 тис. м3 деревини з них:

ДП "Путильським лісгоспом" - 36,2 тис. м3 (з них 20,5 тис м3 ділова деревина 15,7 тис. м3 – дрова)

Карпатським ДСЛ АПК - 28,7 тис. м3 деревини (14,7 тис. м3 ділової деревини та 13,8 тис. м3 дров)

Із загальної кількості 143,7 тис. м3 заготовленої деревини підприємствами району реалізовано в круглому виді 120,8 тис. м3 пущено в переробку 22,9 тис.куб.м. ( з урахуванням залишків з 2011 року)

ДП "Путильським лісгоспом" реалізовано в круглому вигляді 75,5 тис.куб.м пущено в переробку 11,3 тис.куб.м. що становить 13,1% .

Карпатським ДСЛ АПК реалізовано в круглому вигляді 45,3 тис.куб.м., пущено в переробку 11,6 тис.куб.м. що становить 20,4 %

Агропромисловий розвиток

Станом на 1 жовтня 2012 року в районі функціонує 44 сільськогосподарських підприємства, а саме: 9 агроформувань, 35 фермерських господарств та близько 7 тис. особистих селянських господарств.

Сільськогосподарськими підприємствами основного кола звітуючих реалізовано худоби на забій (у живій вазі) – 124 ц. м’яса, що більше відповідного періоду 2011 року на 5%.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби дотацію отримали 157 осіб на суму 194 тис. грн.

Податкові надходження

Протягом дев'яти місяців 2012 року забезпечено надходження до місцевих бюджетів всіх рівнів в сумі 9668,4 тис. грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1160,2 тис. грн., або на 12,8%.

Податковий борг по платежах до Зведеного бюджету станом на 01.10.2012 року становить 201,1 тис. грн. В порівнянні з початком року податковий борг зріс на 12,4 тис. грн.., або на 6,6%.

Інвестиційна діяльність

При управлінні економіки функціонує ресурсний центр за сприянням якого забезпечено участь у ІІ фазі проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" щодо проведення Форумів місцевого розвитку Путильського району та тренінгів з організаціями громад для надання практичної та консультаційної допомоги громадам у підготовці мікропроектних пропозицій.

Наразі ж підготовлено мікро-проектні пропозиції по всіх громадських організаціях, які беруть участь у ІІ-фазі вищезгаданого проекту.

З метою розвитку малого підприємництва в районі та відповідно залучення інвестиційних ресурсів сьогодні 3 жовтня 2012 року проведено презентацію інвестиційного фонду «Буковина».

За результатами співпраці з фондом власником ТОВ «Фіто-Фабрика» отримано кредит на три роки у розмірі 320 тисяч гривень під 12% річних під реалізацію проекту з створення в районі бази для вирощування лікарських трав і рослин.

Транспорт

За січень-вересень 2012 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 15,3 тис. тонн вантажів (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами), виконано вантажооборот в обсязі 10,4 млн. ткм.

Обсяг перевезених вантажів у порівнянні з січнем-вереснем 2011 року зменшився на 18,2%, вантажооборот зменшився на 31,3%.

Пасажирським транспортом (з урахуванням пасажирських перевезень виконанних підприємцями – фізичними особами) перевезено 636,1 тис. пасажирів, що більше січня-вересня 2011 року на 39,6%.

Пасажирооборот становив 88,3 млн. пас.км, що більше у 1,6 раза.

Підприємництво

Станом на 01.10.2012 року в районі здійснюють діяльність 82 малих підприємства та 1395 підприємців-фізичних осіб. Протягом січня-вересня 2012 року проведено державну реєстрацію 6 юридичних осіб та 75 підприємців-фізичних осіб, скасовано за цей же період державну реєстрацію 4 юридичних осіб та139 підприємців-фізичних осіб.

Будівництво

За січень-вересень поточного року підприємствами виконано будівельних робіт на суму 1208,0 тис. грн.., що на 69,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За січень-вересень 2012 року забудовниками введено в експлуатацію 5193 метри квадратних житла.. Порівняно з січнем-вереснем 2011 року обсяги введеного в експлуатацію житла збільшились в 3,7 раз.

Послуги

Протягом дев'яти місяців 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшився абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на 3866,4 тис.грн, або у 5,8 раз. І станом на 01.10.2012 року склав 4670,9 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство та енергетика

Станом на 01.09.2012 року відсоток оплати за спожиту електроенергію населенням, підприємствами, установами, організаціями всіх форм господарювання становив 101,2 % .

Станом на 1 жовтня відсутня заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.

Заробітна плата та зайнятість населення

На особливому контролі перебуває питання своєчасної виплати заробітної плати. У результаті станом на 01.10.2012 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 01.10.2012 року на обліку в службі зайнятості перебувало 744 особи, з яких 733 отримали статус безробітного. Отримували допомогу по безробіттю 546 осіб.

За сприянням центру зайнятості протягом січня-вересня 2012 року працевлаштовано 337осіб.

7 осіб з числа безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 50,1 тис. грн.

З початку року укладено 141 договір на організацію громадських робіт. Направлено на громадські роботи 345 осіб з числа безробітних.

З початку року 173 особи з числа безробітних охоплені профнавчанням.

За повідомленням підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад на 1 жовтня 2012 року становило 58 одиниць.

На протязі 2012 року в районі створено 225 нових робочих місць, ліквідовано за цей же період 218, тобто співвідношення між створеними і ліквідованими робочими місцями складає 103,2%.

Споживчий ринок

Станом на 01.10.2012 року торгівельне обслуговування забезпечували 280 об'єктів роздрібної торгівлі, загальною площею 10976 м2, що на 2,2 % більше або на 6 торгових об’єктів до відповідного періоду минулого року, з яких 202 магазинів, 6 аптек та 70 ларьків, з них: продовольчих 41, непродовольчих 49, змішаної групи 188. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень-вересень 2011 року склав 14761,0 тис.грн.

Підприємств ресторанного господарства забезпечували 85 об’єктів на 3334 посадочних місць, з яких 6 ресторанів, 6 кафе, 50 барів, 19 їдалень та 4 буфети при загальноосвітніх закладках.

В районі стабільно здійснювали реалізацію продовольчих та промислових груп товарів та сільськогосподарської продукції 3 ринки загальною площею 7659 м2, а торговою площею 6459 м2, кількість торгівельних місць на яких становить 176.

Стабільно забезпечували населення хлібом та хлібобулочними виробами 8 приватних хлібопекарень району.

Реалізацію світлих нафтопродуктів на території району забезпечували 6 приватних АЗС, загальною площею 5474 м², торговою площею 179,6 м² .

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення району упродовж січня-серпня п.р. збільшилась на 195 осіб і на 1 вересня 2012р., за оцінкою, становила 25987 осіб. Загальний приріст населення відбувся за рахунок природного приросту 152 осіб та міграційного приросту 43 осіб.

1.2. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери.

Складність ситуації в окремих сферах господарської діяльності обумовлена продовженням негативного впливу цілого ряду факторів, що нагромадилися упродовж попередніх років: тяжким фінансовим станом підприємств та організацій, фізичним та моральним старінням виробничого потенціалу, використанням застарілих технологій, низьким рівнем доходів населення, недостатнім фінансуванням державних соціальних програм.

Район є непривабливим для вітчизняного та іноземного інвестора внаслідок недостатньої концентрації виробничих ресурсів та нерозвинутої інфраструктури. За рівнем іноземних інвестицій на одну особу населення район за 9 місяців 2012 року займає 11 місце серед інших районів області.

Потрібні інвестиції для розвитку всіх галузей економіки району, а особливо тих, які сприяли б розвитку експортної бази, підвищенню технічного та технологічного рівня виробництва. Першочергового вкладення інвестицій потребують підприємства агропромислового комплексу, деревообробної галузі, туристичної та рекреаційної сфер.

Незважаючи на постійне зростання упродовж останніх років доходів населення району, життєвий рівень громадян ще знаходиться на низькому рівні.

Традиційно низьким залишається рівень заробітної плати у більшості галузей народного господарства.

Упродовж останніх років в районі спостерігалася стійка тенденція зниження загальної заборгованості із заробітної плати.

Значних масштабів набули процеси нелегальної трудової міграції та нелегальної зайнятості. Однак, в районі працює робоча група для легалізації підприємницької діяльності. За 9 місяців 2012 року проведено 11 виїзних перевірок суб’єктів господарювання та приватних підприємців і виявлено в них 30 нелегально працюючих осіб.

Нинішній стан доріг не відповідає стандартам, недостатньо розвинені системи зв'язку і комунікацій, функціонування різноманітних служб сервісу, громадського харчування і побутового обслуговування, організації культурно-розважального обслуговування. Актуальною залишається проблема водопостачання та каналізації селища Путила.

Головними проблемами розвитку агропромислового комплексу як загальнодержавного так і районного масштабу є недостатній обсяг залучення бюджетних коштів та коштів інвесторів, а також недостатність державної фінансової підтримки виробництва сільськогосподарської продукції, що гальмує розвиток галузі.

У галузі тваринництва продовжується спад чисельності поголів'я ВРХ, у тому числі корів та зменшення виробництва молока, що обумовлено проблемами реалізації молочної продукції за низькими закупівельними цінами.

Однією з головних проблем району у 2012 році, як і у 2011 році, було недостатнє фінансування ремонтів автодоріг загального користування, особливо доріг державного значення.

У зв’язку з обмеженими можливостями місцевих бюджетів галузь житлово-комунального господарства потребує державної підтримки, а саме державного фінансування капітальних вкладень на реконструкцію, модернізацію, оновлення основних фондів комунального господарства, житлового фонду, обладнання, інженерних мереж.

Не вдалось ліквідувати податковий борг з платежів до бюджетів всіх рівнів суб’єктів господарської діяльності. Податковий борг по платежах до Зведеного бюджету станом на 01.10.2012 року становить 201,1 тис. грн. В порівнянні з початком року податковий борг зріс на 12,4 тис. грн.., або на 6,6%.

Ріст цін на сировину, відсутність замовлень на виготовлення продукції та ринків збуту готової продукції, затримка розрахунків з виробниками, погіршення платіжної дисципліни дебіторів, призвели до невиконання підприємствами фінансових зобов’язань скорочення обсягів виробництва.

Недостатнім є рівень переробки відходів від заготівлі та деревопереробки. Внутрішній ринок відходів деревини не сформовано.

Карпатські ліси характеризуються високою продуктивністю. В зв’язку з цим тут проводяться найбільш інтенсивні рубки, заготовлюється в межах 60% всієї деревини області. При заготівлі лісу завдається значна шкода природі, забруднюються гірські річки і потоки, відбувається ерозія ґрунтів на гірських схилах. Це пов’язано з тим, що в районі заготівля деревини проводиться ще шляхом суцільних вирубок із застосуванням гусеничної техніки, оскільки у підприємств, які займаються лісорозробкою відсутні кошти для закупівлі сучасної техніки.

Залишається низка невирішених проблемних питань у галузі освіти. Недостатній рівень оновлення матеріально – технічної бази та навчально – методичного забезпечення закладів освіти. У пристосованих (нетипових) приміщеннях функціонує 10 дитячих дошкільних установ району (понад 76%). Найбільш актуальними проблемними питаннями цих дитячих садків є застаріла матеріальна база, яка потребує оновлення (технологічне обладнання, меблі). Більшість ДНЗ, що перебувають у пристосованих приміщеннях потребують капітального ремонту та реконструкції.

2. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку в 2013 році.

Метою Програми є істотне покращення якості життя населення шляхом удосконалення механізмів управління ресурсами району, забезпечення належного функціонування транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг, дотримання високих екологічних стандартів та створення умов для стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі.

Цілі Програми не охоплюють усі аспекти соціально-економічного та культурного розвитку району, у зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів та оскільки район є дотаційним, доцільним вбачається сконцентрувати зусилля на вирішенні завдань, які насамперед спроможні:

 • забезпечити значний економічний і соціальних ефект у сфері поліпшення комунальної інфраструктури та середовища життєдіяльності мешканців району, формування за рахунок цього людського потенціалу, як ключового чинника сталого економічного розвитку;

 • створити загальні сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу,

 • забезпечити істотне зростання надходжень до районного, сільських та селищного бюджетів, оптимізувати структуру їх видатків;

 • забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, ефективного функціонування громадського транспорту - невід'ємної складової середовища життєдіяльності населення;

 • підвищити рівень безпеки життєдіяльності жителів району та поліпшення екологічної ситуації, шляхом впровадження утилізації, переробки і вторинного використання відходів, особливо твердих побутових, реконструкції систем водопостачання та водовідведення в селищі Путила;

 • підвищення ефективності програм у соціальній сфері, забезпечення доступності та підвищення якості соціальних послуг: вдосконалення системи соціального захисту шляхом підтримки вразливих груп населення засобами ефективної та адресної соціальної допомоги; реформування системи охорони здоров'я, впровадження нових механізмів, методів та технологій, надання послуг в галузях охорони здоров'я, освіти і культури.

Чітке формулювання стратегічних пріоритетів і відповідних річних програмних цілей і завдань дозволяє вибудувати паритетні відносини з обласною владою, залучити кошти державного та обласного бюджетів на виконання програми капітального будівництва, а також приватні вітчизняні й іноземні інвестиційні ресурси.

Важливого значення у 2013 році надаватиметься забезпеченню економічного зростання району шляхом:

 • забезпечення реалізації в районі Закону України “Про стимулювання розвитку території”;

 • сприяння виконанню статті 3 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні ”;

 • реалізації стратегії розвитку району на період до 2015 року в рамках виконання стратегії розвитку Чернівецької області до 2015 року.

2.1. У сфері промисловості:

 • Придбання Карпатським держспецлісгоспом АПК нової лінії з виробництва палива – гранул (брикетів) з тирси та інших відходів виробництва без хімічних домішок;

2.2. У сфері дорожнього господарства

 • Продовження будівництва доріг місцевого значення по Програмі «Сільські дороги», а саме:

- Автомобільна дорога С 260808 - Плоска – Лустун ;

- Автомобільна дорога С 260805 Сергії – Ріпень;

 • Завершення будівництва двох мостів по автодорозі О 26100 Усть-Путила – Яблуниця з переходом на Івано-Франківську область.

 • Завершення будівництва берегоукріпленнь по автодорозі О 26100 Усть-Путила – Яблуниця (4 ділянки);

 • Завершення будівництва двох мостів по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці з переходом на Івано-Франківську область у с. Розтоки;

 • Завершення будівництва підвісної естакади по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці в с. Петраші;

 • Завершення будівництва берегоукріплення та відновлення дорожнього полотна по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці в с. Мариничі та Підзахаричі (2 ділянці)

2.3. У сфері житлово-комунального господарства та газифікації:

 • Реконструкція водогону у селищі Путила;

 • Реконструкція очисних споруд в селищі Путила;

 • Продовження будівництва підвідного газопроводу від села Тюдів Івано-Франківської області до сіл Міжброди-Підзахаричі-Розтоки;

2.4. У сфері агропромислового комплексу:

 • Нарощування темпів виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення ВРХ, овець та свиней у наступних господарствах району: НВА «Райдуга», ФГ " Смерекова хата"

 • Покращення племінних і селекційних якостей тварин, підтримка статусу племінних репродукторів з розведення української гірсько – карпатської породи овець на базі фермерських господарств «Гребінь», «Горлиця – БІФ».

 • Встановлення на базі ТОВ "Путильська молочарня" лінії із виготовлення сметани, пастеризованого молока, кефіру.

2.5. У сфері туризму:

 • Надання якісних туристичних послуг, забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери (покращення житлових умов сільських приватних садиб).

 • Розробка, облаштування, знакування туристичних маршрутів, а саме: літературного ( в селі Підзахаричі), природно – заповідного (в селі Шепіт) та історико – краєзнавчого маршруту (в с. Сергії, ) розрахованих на різних рекреантів.

 • Підтримка розвитку спортивного туризму (проведення автоперегонів Александров раллі, змагань із скелелазіння (перевал Німчич "Протяте каміння" та ін..)

 • Рекламування туристичних можливостей району, національного туристичного продукту:

 • розроблення туристичних буклетів, путівника району.

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела фінансування та фінансування заходів

Стан і тенденції розвитку

Фінансування заходів Програми у 2012 році здійснювалось за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, коштів Пенсійного фонду, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Головні проблеми і ризики:

 • дотаційність місцевих бюджетів;

 • втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств, пільгового оподаткування приватних підприємців, пільги по ПДВ по зовнішньоекономічній діяльності.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

 • домогтися збалансованості показників місцевих бюджетів;

 • збільшити надходжень до місцевих бюджетів району;

 • своєчасне та повне фінансування бюджетних видатків;

 • недопущення бюджетної заборгованості з соціальних виплат та за спожиті бюджетними установами енергоносії;

 • ліквідація податкового боргу до місцевого бюджету;

Основні завдання:

 • збереження обсягів надходження коштів до місцевих бюджетів на рівні, не меншому, ніж у 2012 році;

 • активізація роботи з пошуку та залучення додаткових не задіяних резервів наповнення бюджетів, виведення підприємств з «тіньового» сектора економіки;

 • посилення соціальної функції місцевих бюджетів, зростання частки соціальних витрат, інвестицій в людський капітал – освіту, охорону здоров’я, соціальні компенсації;

 • забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ;

 • активізація заходів щодо ліквідації податкового боргу.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

Ліквідація податкового боргу до бюджетів всіх рівнів

3.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

Стан і тенденції розвитку

За 2011 рік суб’єктами господарювання району (крім банків та бюджетних установ) було отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 4,0 млн.грн. прибутку (за 2010 рік – 0,7 млн.грн. прибутку). Загальний фінансовий результат сформувався з 4,7 млн.грн. прибутку, який отримали 76,3% підприємств, та 0,7 млн.грн. збитку, отриманого рештою підприємств.

Найкращий фінансовий результат до оподаткування (сальдо) одержали підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства в сумі 4,5 млн.грн. прибутку (у 2010 році – 1,7 млн.грн. прибутку). Найгірший фінансовий результат до оподаткування (сальдо) отримали  підприємства промисловості – 0,3 млн.грн. збитку (у 2010 році – 0,5 млн.грн. збитку).

Частка прибуткових підприємств за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 1,2 в.п., загальна сума прибутку збільшилася в 2,3 раза (на 2,7 млн.грн.). Основна частина прибутку до оподаткування отримана підприємствами сільського господарства, мисливства та лісового господарства (96,9% від загальної суми прибутків).

Збитково завершили минулий рік 23,7% підприємств району. Ними отримано збитків на загальну суму 0,7 млн.грн., що порівняно з 2010 роком менше на 47,1% (на 0,6 млн.грн.). Найбільші збитки одержали підприємства  промисловості (54,3% від загальної суми збитків).

За 2011 рік малими підприємствами району було отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 0,5 млн.грн. збитку (за 2010 рік – 1,1 млн.грн. збитку). Загальний фінансовий результат сформувався з 0,2 млн.грн. прибутку, який отримали 75,7% підприємств, та 0,7 млн.грн. збитку, отриманого рештою підприємств.

Найгірший фінансовий результат до оподаткування (сальдо) отримали малі підприємства промисловості – 0,3 млн.грн. збитку (за 2010 рік – 0,5 млн.грн. збитку).

Частка прибуткових малих підприємств за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 1,3 в.п., загальна сума прибутку зменшилася на 26,9% (на 55,5 тис.грн.). Найбільша частина прибутку до оподаткування отримана малими підприємствами торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (39,7% від загальної суми прибутків).

Збитково завершили минулий рік 24,3% малих підприємств. Ними отримано збитків на загальну суму 0,7 млн.грн., що порівняно з 2010 роком менше на 47,1% (на 0,6 млн.грн). Найбільші збитки отримали малі підприємства промисловості (54,3% від загальної суми збитків).

Головні проблеми і ризики:

 • низький рівень фінансової дисципліни;

 • значна кількість збиткових підприємств;

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

 • зниження заборгованості підприємств та покращення стану розрахунків;

 • фінансове оздоровлення та відновлення платоспроможності підприємств;

 • скорочення кількості збиткових підприємств;

 • підвищення платіжної дисципліни.

Основні завдання:

 • вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни господарюючих суб’єктів;

 • реорганізація чи санація працюючих підприємств з використанням правової процедури банкрутства.

 • проведення ґрунтовного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, які займаються потенційно прибутковими видами економічної діяльності, але звітують про наявність збитків та вжиття заходів щодо поліпшення результатів їх діяльності.

 • залучення інвестиційних ресурсів та впровадження інноваційних технологій у виробництво.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів

 • Збільшення за підсумками 2013 року частки прибуткових підприємств до 85% та до 90% малих підприємств.

4. Ринкові перетворення

4.1. Реформування відносин власності

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01.01.2012 року суб’єктам підприємницької діяльності району було передано в оренду 2036 м2 площ державної та комунальної власності, а в 2012 очікується, що ця площа складе 2142 м2

Головні проблеми і ризики:

 • низька ліквідність майна об’єктів, що пропонуються для продажу.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

 • проведення інвентаризації всіх інвестиційно-привабливих ділянок та приміщень району

 • відбір нових та продаж через аукціон уже відібраних інвестиційно-привабливих земельних ділянок

Основні завдання:

 • сприяння відновленню платоспроможності державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних фондах;

 • підвищення довіри інвесторів до процесу приватизації;

 • максимальна відкритість та прозорість усіх процедур приватизації для суспільства та інвесторів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • продаж через аукціон відібраних інвестиційно-привабливих ділянок приміщень

4.2. Розвиток підприємництва

Стан і тенденції розвитку

В районі послідовно проводиться політика, спрямована на активізацію та підтримку підприємницької діяльності, сприяння розвитку підприємництва, усуненню обмежень, що стримують його розвиток. Розвиток малого і середнього підприємництва в районі грає важливу роль у становленні економіки краю.

Станом на 01.10.2012 року в районі здійснюють діяльність 82 малих підприємства та 1395 підприємців-фізичних осіб. Протягом січня-вересня 2012 року проведено державну реєстрацію 6 юридичних осіб та 75 підприємців-фізичних осіб, скасовано за цей же період державну реєстрацію 4 юридичних осіб та139 підприємців-фізичних осіб.

Державна реєстрація суб’єктів господарювання району здійснюється за принципом «Єдиного вікна». В районі налагоджена взаємодія між Державним реєстратором, Державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом та відділом статистики.

В районі функціонує «Дозвільний центр», де створені всі умови для отримання суб’єктами господарювання району документів дозвільного характеру, відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.12.2011 №239-р введено посаду державного адміністратора дозвільного центру Путильської районної державної адміністрації. Отримано ключі доступу до Загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру. Підписано договір з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» на встановлення програми РДДХ державного адміністратора та семи дозвільних служб району. Дозвільний центр забезпечено необхідною матеріально-технічною базою.   Сформовано паспорт дозвільного центру, який періодично оновлюються. Видача документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання району здійснюється виключно через дозвільний центр. Керівниками місцевих та обласних дозвільних служб затверджено та погоджено з районною державною адміністрацією 43 регламенти (інформаційні картки) документів дозвільного характеру. Путильським районним сектором Держтехногенбезпеки у Путильському районі та Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області здійснюється видача документів дозвільного характеру за декларативним принципом. Проводиться  щоквартальний моніторинг функціонування дозвільного центру. За 2011 рік в дозвільному центрі зареєстровано 743 заяви від суб’єктів господарювання району, з яких 6 декларацій. Видано 662 документи дозвільного характеру, надано 743 консультації. Станом на 01.10.2012 року зареєстровано 949 заяв від суб’єктів господарювання району, з яких 9 декларацій. Видано 940 документів дозвільного характеру та 9 декларацій, надано 949 консультацій.

На протязі 2012 року проведено 3 засідання за участю керівників установ, підприємств та приватних підприємців району, представників недержавного інвестиційного фонду «Буковина», де розглядались питання кредитування, регуляторної політики у сфері господарської діяльності, виконання заходів Програми за 9 місяців 2012 року, заходів Національної програми розвитку малого підприємництва на 2012 рік, видача документів дозвільного характеру, питання торгівлі та побутового обслуговування населення.

За результатами засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва за участю представників недержавного інвестиційного Фонду «Буковина», метою якого є розвиток малого та середнього бізнесу Чернівецької області, підтримка підприємців, що мають бажання створити та розвивати власний бізнес, товариством з обмеженою відповідальністю «Фіто-фабрика» було подано заявку на участь у конкурсі проектів. За результатами конкурсу ними отримано пільговий кредит в сумі 320,0 тис.грн. на створення бази для вирощування лікарських трав і рослин.

На протязі 2011-2012 років 8 суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються сільським зеленим туризмом, виробництвом виробів з дерева, дерев’яним домобудівництвом, а також керівники фермерських господарств району приймали участь та представляли свою продукцію на щорічному традиційному святі «Петрівський ярмарок» в м. Чернівці.

З метою налагодження відвертого та конструктивного діалогу між владою та бізнесом впродовж 2011-2012 років проводились зустрічі з підприємцями.

На протязі 2012 року з метою створення умов для малого і середнього бізнесу, налагодження співпраці правоохоронних та контролюючих органів з суб’єктами малого та середнього бізнесу було проведено розширену нараду при голові районної державної адміністрації «Про зменшення тиску правоохоронних та контролюючих органів на бізнес». Представниками недержавного інвестиційного Фонду «Буковина» було проведено семінар щодо особливостей ведення підприємницької діяльності та про хід виконання програми інвестицій недержавного Інвестиційного фонду «Буковина» в Чернівецькій області.

Головні проблеми і ризики:

 • відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

 • слабо розвинене конкурентне середовища в усіх галузях економіки;

 • систематичне недофінансування програм підтримки малого підприємництва з бюджетів усіх рівнів;

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • забезпечення дотримання в районі вимог Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців";

 • податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності;

 • забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва органами місцевої влади;

 • створення сприятливих умов для суб’єктів малого бізнесу на ринку кредитних ресурсів;

Основні завдання:

 • сприяння розвитку молодіжного підприємництва та створення нових перспективних робочих місць для місцевої молоді, особливо у сільській місцевості;

 • підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств;

 • активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва;

 • розвиток матеріально-технічної бази ринків, створення належних умов торгівлі;

 • розвиток експортного потенціалу малого підприємництва;

 • вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого бізнесу;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва;

 • підвищення рівня зайнятості соціально найменш захищених верств населення, зокрема жінок, молоді, військовослужбовців, звільнених у запас;

 • вдосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання;

 • поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого підприємництва в інших районах та інших областях;

 • активізація виставково-ярмаркової діяльності суб’єктів малого підприємництва;

 • розвитку „зеленого” туризму;

 • забезпечення виконання програми розвитку малого підприємництва у районі на 2013 – 2014 роки;

 • створення сприятливого регуляторного середовища у сфері підприємництва;

 • забезпечення функціонування ефективної дозвільної системи за принципом «єдиного вікна».

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • кількість малих підприємств зросте на 2,4% і нараховуватиме 84 одиниці, що на 10 тис. населення становитиме 32,3 одиниці;

 • кількість працюючих на малих підприємствах збільшиться на 3,2% і нараховуватиме 325 осіб;

 • кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зросте на 1,8% і складе 1420 осіб;

 • обсяги державних замовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності зростуть на 22,4% і складуть 4100,0 тис. грн.

 • сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого і середнього підприємництва зростуть на 13,4% і становитимуть 5600,0 тис.грн.

 • планується створити за рахунок підприємництва 455 робочих місць

4.3. Розвиток ринкової інфраструктури

Стан і тенденції розвитку

В районі функціонують 3 ринки - в селищі Путила, в селах Усть-Путила та Розтоки, загальною площею 7659 м2, торговою площею 6459 м2, де здійснюють свою діяльність 170 приватних підприємці.

Головні проблеми і ризики:

 • нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва;

 • недостатній захист підприємців і споживачів від монопольних проявів, насамперед з боку суб’єктів природних монополій.

 • Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

 • поява нових суб’єктів господарювання.

Основні завдання:

 • створення напрямів залучення приватних інвестицій у розвиток інфраструктури;

 • розбудова ефективного конкурентного середовища;

 • створення належних умов щодо розвитку елементів ринкової інфраструктури;

 • розширення інфраструктури підтримки підприємств малого та середнього бізнесу шляхом підтримки існуючих організацій, а також створення нових.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Поява нових 5 суб'єктів господарювання

5. Механізми регулювання.

5.1. Інвестиційна діяльність

Стан і тенденції розвитку

За 9 місяців 2012 року підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15 240,0 тис.грн. інвестицій.

Іноземних інвестицій в економіку району не залучалось.

Головні проблеми і ризики:

 • низький рівень інвестиційної привабливості району для вітчизняного та іноземного інвестора внаслідок недостатньої концентрації виробничих ресурсів та нерозвинутої інфраструктури;

 • відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності;

 • недосконалість нормативно-правових актів, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні.

 • поганий стан автодоріг, що стримує розвиток туризму в районі

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік.

 • пошук інвестора для м'ясопереробного цеху та фабрики по переробці вовни;

 • завершення реалізації на території чотирьох сільських рад проекту ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду"

 • наповнення бюджетів всіх рівнів, створення нових робочих місць, випуск нових видів конкурентоспроможної продукції;

 • залучення іноземних інвестицій в економіку району, зокрема в туристичну галузь;

 • збільшення введення в експлуатацію індивідуального житла;

Основні завдання:

 • формування привабливого інвестиційного іміджу району в Україні та за її межами шляхом прийняття участі в інвестиційних форумах та виставково – ярмаркових заходах;

 • залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у виробництво конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції;

 • стимулювання підприємницької ініціативи, спрямованої на зростання обсягів виробництва та інвестиційну діяльність;

 • відбір земельних ділянок із резервного фонду сільських рад для будівництва об’єктів туристичного призначення та інфраструктури;

 • прискорення процесів запровадження енергозберігаючих технологій в усі сфери господарського комплексу;

 • залучення інвестицій у виробничі підприємства району;

 • розробка програми сприяння залученню інвестицій в економіку району;

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • зростання обсягу залучення інвестицій в економіку району на 25%;

 • зростання на 20% обсягів введеного в експлуатацію житла.

5.2. Закупівля товарів, робіт, послуг для районних потреб за державні кошти .

Стан і тенденції розвитку

Система державних закупівель в районі побудована на засадах децентралізації, згідно з якими закупівля здійснюється безпосередньо розпорядником бюджетних коштів, який укладає договір про закупівлю. Існує розгалужена система комітетів конкурсних торгів, створених розпорядниками бюджетів різних рівнів. У галузевих управліннях районної державної адміністрації, районній раді, установах та організаціях, які є розпорядниками бюджетних коштів, створено відповідні комітети конкурсних торгів, засади функціонування яких визначено Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

Прозорість використання, державних коштів забезпечується через публікацію оголошень про здійснення закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені «Вісник державних закупівель», надсилання запрошень учасникам торгів, розміщення інформації з питань державних закупівель у мережі Інтернет.

Аналіз системи державних закупівель в районі проводиться на основі державного статистичного спостереження по формі №1 - торги (тендери) «Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти». Упродовж січня-вересня 2012 року в районі розпорядниками державних коштів проведено 7 процедур закупівель за державні кошти, зокрема запиту цінових пропозицій – 3, відкритих торгів – 1, закупівлі в одного учасника – 3. Участь у торгах прийняли 10 учасників, які подали 10 пропозицій. За результатами проведених торгів укладено 6 договорів з учасниками-переможцями на загальну суму 1468,3 тис.грн. Фактичні видатки по укладених договорах склали 1089,4 тис.грн.

Крім цього, розпорядниками бюджетних коштів укладено 1077 договорів без проведення процедур закупівель на загальну суму 11330,1 тис.грн. Фактичні видатки по цих договорах склали 9803,9 тис.грн.

Головні проблеми:

 • неналежне дотримання розпорядниками всіх рівнів вимог законодавства щодо здійснення державних закупівель.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

 • Забезпечення відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням;

 • Домогтися раціонального та ефективного використання коштів Державного та місцевих бюджетів.

Основні завдання:

 • створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

 • проведення щомісячного аналізу закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти без проведення торгів, тендерів.

 • вивчити можливість. щодо надання переваги місцевим товаровиробникам (надавачам послуг) при закупівлях товарів, робіт, послуг;

 • проведення моніторингу закупівель замовниками товарів, робіт і послуг та здійснення аналізу закупівельних цін з метою недопущення перевитрачання державних коштів;

 • забезпечення обліку державних закупівель шляхом ведення щоквартального звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

 • підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та проведення процедур державних закупівель;

 • забезпечення організації постійного контролю органами контрольно-ревізійної служби за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Підвищення кваліфікації 10 спеціалістів з питань організації та проведення процедур державних закупівель;

5.3. Реалізація районних програм.

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01.12.2012 року в районі діють 13 програм . Станом на вказану дату для виконання заходів даних програм було профінансовано 292,3 тис. грн..

Головні проблеми і ризики:

 • фінансування заходів районних програм за рахунок місцевих бюджетів здійснюється не у повному обсязі.

 • не на достатньому рівні залучаються ймовірні інвестори, спонсори, меценати до виконання заходів районних програм.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • ефективне використання бюджетних коштів;

Основні завдання:

 • оптимізація та зменшення кількості діючих програм, уникнення дублювання в них заходів і завдань та укрупнення споріднених програм відповідно до визначених пріоритетів;

 • посилення контролю за раціональним використанням коштів, що виділяються на реалізацію програм.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

 • збільшення фінансування заходів районних програм на 30 %

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

Стан і тенденції розвитку у 2012 році

Головними споживачами паливно-енергетичних ресурсів в районі є: промисловість, будівництво, зв’язок, бюджетна сфера, житлово-комунальний сектор та інші галузі народного господарства.

Основними енергоносіями являється:

 • електроенергія;

 • вугілля;

 • дрова.

Основним постачальником електроенергії є Путильський РЕМ, який обслуговує 51 населений пункт району до яких проходить 338 км повітряних лінії ПЛ-10 кВ та 968 км повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ, 242 трансформаторних підстанцій. На території району є 9188 споживачів абонентів та 557 організацій.

В районі функціонує 24 котельні .

За І півріччя 2012 року бюджетними установами району використано паливно-енергетичних ресурсів в кількості: електроенергії – 717610 кВт, вугілля – 161 т, дров – 4456 м³.

Головні проблеми і ризики:

 • наявність боргів за спожиту електроенергію;

 • відсутність підприємств, які б переробляли відходи від заготівлі та деревообробки;

 • не сформований внутрішній ринок відходів деревини;

 • значний знос основного обладнання – ліній електропередач та підстанцій підприємств паливно-енергетичного комплексу

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • доставка скрапленого газу населенню за пільговими цінами;

 • підвищення надійності передачі та постачання електроенергії, зниження рівня технологічних втрат електроенергії, аварійності та позапланових відключень.

Основні завдання:

 • забезпечення виконання комплексної програми з енергозбереження та раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів в районі на 2010 - 2014 роки;

 • прискорення процесів запровадження енергозберігаючих технологій ;

 • заміна індукційних лічильників на електронні;

 • припинення безоплатного споживання електроенергії, шляхом виявлення крадіжок електроенергії та посилення претензійно - позовної роботи з боржниками;

 • забезпечення безперебійного енергопостачання об’єктів галузі економіки та населення району;

 • оптимізація маршрутів з доставки скрапленого газу.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

 • забезпечення 100 відсоткової оплати за спожиті енергоносії;

 • зменшення втрат електроенергії в мережі на 1,6%;

6.2. Промисловість

Стан і тенденції розвитку

В 2012 році на території району працювало 5 звітуючих промислових підприємств основного кола, а саме: ДП «Путильський лісгосп» , Карпатський ДСЛ АПК, ПАТ «Путильський лісокомбінат», ПП «Лєго», ТОВ «Імпекс-сервіс». Підприємства займаються лісовим господарством та деревообробкою

Виробництво

Протягом січня-вересня 2012 року забезпечено зростання виробництва промислової продукції, а саме:

- Карпатський держспецлісгосп АПК збільшив у порівнянні з 2011 роком виробництво деревини вздовж розпиляної чи розколеної на 0,7 тис. метрів кубічних або на 10,5% і станом на 01.10.2012 обсяги виробництва даного виду продукції склали 7,4 тис. метрів кубічних. Протягом січня-вересня 2012 року тари деревяної та її частин вироблено 1463,4 м3, що більше аналогічного періоду минулого року на 191,9 м3, або 15,1%. Збільшено також у порівнянні з 2011 роком виробництво вікон дерев’яних, рам та порогів на 21,2 м2 або у 3,4 рази і станом на 01.10.2012 їх виробництво становить 30 м2.

- ДП "Путильський лісгосп" за січень-вересень 2012 року виробив деревини вздовж розпиляної чи розколеної 6,8 тис. м3, що порівняно з відповідним періодом 2011 року більше на 0,2 тис. м3, або 3,0%

- ПАТ "Путильський лісокомбінат" за січень-вересень 2012 року збільшив у порівнянні з 2011 роком на 301 м3, або 64,2% виробництво тари дерев'яної та її частин. І станом на 01.10.2012 року вироблено 770 м3 даного виду продукції.

Реалізація

За січень-вересень 2012 року промисловими підприємствами основного кола звітуючих реалізовано промислової продукції на суму 11500,2 тис. грн., що на 1511,1 тис. грн., або на 15,1% більше ніж за аналогічний період 2011 року. В розрізі підприємств обсяг реалізованої промислової продукції виглядає наступним чином:

- Карпатський держспецлісгоспом АПК за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 4618,2 тис. грн., що на 563,2 тис. грн.. або на 13,9% більше ніж за аналогічний період 2011 року.;

- ДП «Путильський лісгосп» - обсяги реалізації промислової продукції за січень-вересень 2012 року склали 5096,1 тис. грн., що менше відповідного періоду 2011 року на 66,6 тис. грн., або на 1,3 %;

- Пат "Путильський лісокомбінат" за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 760,5 тис.грн., що більше аналогічного періоду 2011 року на 160,4 тис. грн., або на 26,8%.

- ТОВ "Імпекс-Сервіс" обсяги реалізації промислової продукції за січень-вересень 2012 року склали 223,3 тис. грн., що більше відповідного періоду 2011 року на 142,0 тис. грн., або на у 2,7 рази;

- ПП "Лєго" за дев'ять місяців 2012 року реалізував промислової продукції на суму 802,1 тис.грн., що більше аналогічного періоду 2011 року на 712,1 тис. грн., або у 8,9 раз.

. Даними підприємствами за 2012 рік планується реалізувати промислової продукції на суму 15139,2 тис. грн. що на 4,7% більше у порівняні з 2011 роком. Найбільше на даний ріст впливає обсяг реалізованої продукції ДП «Путильський лісгосп» - 60,4 тис.грн. Карпатський держлісгосп АПК – 41,3 тис.грн. ДП «Путильський лісгосп» - 174,0 тис. грн. Підприємства в поточному році займались більш поглибленою переробкою деревини, збільшенням асортименту промислової продукції, збільшенням реалізації продукції на експорт.

Головні проблеми і ризики:

 • уповільнення темпів промислового розвитку;

 • недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для оновлення основних фондів та проведення модернізації виробництва;

 • домінування продукції з низькими інноваційними рівнями (застарілі технології та обладнання);

 • високі тарифи на ввезення технологічного обладнання (ПДВ, митні збори тощо) стримують переоснащення та розвиток промислових підприємств;

 • наявність недіючих промислових підприємств;

 • збитковість значної частини промислових підприємств;

 • ріст цін на сировину;

 • відсутність замовлень на виготовлення продукції та ринків збуту готової продукції;

 • погіршення платіжної дисципліни дебіторів;

 • висока вартість кредитних ресурсів;

 • незахищеність вітчизняного ринку від неконтрольованого ввозу імпортних товарів;

 • здійснення на території району діяльності підприємствами, що зареєстровані в інших регіонах України;

 • відсутність механізму гарантованого забезпечення лісосировинними ресурсами підприємств району усіх форм власності деревообробної галузі;

 • збільшення собівартості продукції та зниження її конкурентоспроможності за ціновим фактором через постійне зростання тарифів на транспортні послуги, енергоносії та паливо – мастильні матеріали;

 • відсутність державної підтримки інвестиційного та інноваційного розвитку промисловості незалежно від виду економічної діяльності.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

збільшення обсягу виробництва промислової продукції, поглиблена переробка деревини, реконструкція та переоснащення виробничих потужностей. Придбання нової лінії з виробництва палива – гранул (брикетів) з тирси та інших відходів виробництва без хімічних домішок Карпатським держлісгоспом АПК. Придбання багатофункціонального станка для обробки деревини з метою збільшення асортименту продукції ДП «Путильським лісгоспом» Запуск лінії з виробництва оциліндрованого брусу Карпатським держспецлісгоспом АПК . Більш повне використання на технологічні цілі лісосічних відходів, деревини від рубок догляду, відходів деревообробки, впровадження прогресивних технологічних процесів і нових матеріалів державними лісогосподарськими підприємствами

Розширення ринків збуту продукції та нарощування експортного потенціалу залучення інвестиційних коштів для відновлення виробничих потужностей, що дасть змогу створити нові робочі місця, збільшити податкові надходження до бюджету.

Основні завдання:

  • сприяння покращенню фінансового стану підприємств, збереженню робочих місць, розширенню ринків збуту, збереженню та підтримки зовнішньоекономічних зв’язків;

  • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промислового комплексу;

  • більш повне використання на технологічні цілі лісосічних відходів, деревини від рубок догляду, відходів деревообробки, впровадження прогресивних технологічних процесів і нових матеріалів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Промисловими підприємствами району основного кола в 2013 році планується збільшити реалізацію промислової продукції на 4,6% або 700,8 тис. грн.

6.3. Агропромисловий комплекс

Стан і тенденції розвитку

Агропромисловий комплекс району представлений 13 агроформуваннями, 33 фермерськими господарствами та понад 6 тис. особистих селянських господарств, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, переважно тваринницької. Загальна площа сільськогосподарських угідь району становить 23740,84 га.

За січень-вересень 2012 року агропідприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 419,6 тис. грн.., що у 1,5 раза більше, ніж за січень-вересень 2011 року. Реалізовано 31 тонна худоби та птиці ( в живій вазі), що більше аналогічного періоду минулого року у 2,4 раза та 8 тонн молока, що менше на 65,2%

Головні проблеми і ризики:

 • диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та вдосконалення податкової політики щодо виробництва сільськогосподарської продукції в гірській місцевості;

 • обмеженість у сільськогосподарських товаровиробників власних обігових коштів;

 • формування спеціального режиму оподаткування в галузі сільського господарства, які функціонують у гірській місцевості;

 • відшкодування за рахунок держави 25 відсотків надбавки (гірських) до заробітної плати товаровиробникам сільськогосподарської продукції, відповідно до статті 6 закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

 • відшкодування за рахунок держави пільгових пенсій працівникам сільського господарства в гірських населених пунктах;

 • відсутність законодавства щодо стандартів, виробництва та цінової політики екологічно чистої сільгосппродукції.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • відновлення переробки молока, м’яса та вовни в районі;

 • забезпечити належне літньо-табірне утримання худоби на полонинах та громадських пасовищах району.

Основні завдання:

 • функціонування сільськогосподарської дорадчої служби в районі;

 • відновлення роботи забійного пункту та м’ясопереробного цеху ПОСП «Ватра»;

 • нарощування поголів’я худоби та птиці, підвищення їх продуктивності за рахунок покращення рівня генетичного потенціалу розведених порід;

 • залучення інвестицій та докорінна модернізація виробничих потужностей по переробці вовни та виготовлення виробів з неї на СВК «Гуцульські візерунки»;

 • удосконалення організації та проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві, підвищення повноцінного функціонування пунктів ефективного ветеринарного обслуговування та забезпечення профілактики захворювань тварин;

 • якісно та кількісно покращити склад сільськогосподарських підприємств через розроблення та затвердження відповідних районних програм з розвитку галузі агропромислового комплексу.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • зростання валової продукції сільського господарства в 2013 році, порівняно з 2012 роком, на 0,2%, в тому числі на продукцію тваринництва – на 0,3 %. Забезпечити функціонування 5 пунктів штучного запліднення тварин;

 • збільшення виробництва усіх основних видів сільськогосподарської продукції, в тому числі: м’яса (в живій вазі) – на 0,3%, молока – на 0,3%, вовни – на 0,7%;

6.4. Лісове господарство

Стан і тенденції розвитку

В порядку спеціального використання лісових ресурсів на 2012 рік встановлений ліміт рубок лісосічного фонду головного користування в кількості 94060 куб. метрів ліквідної деревини, з них ДП "Путильському лісгоспу" 65580 куб.м. , Карпатському ДСЛ АПК – 28480 куб.м.

Фактично за січень-вересень поточного року від рубок головного користування заготовлено 67,9 тис куб. м. ліквідної деревини. з них:

ДП "Путильським лісгоспом" заготовлено 50,3 тис. куб.м. деревини (з яких 34,5 тис. м3 ділова деревина та 15,8 тис. м3 дров)

Карпатським ДСЛ АПК заготовлено 17,6 тис. м3 ( з яких 10,1 тис. м3 ділова деривина та 7,5 тис м3 – дрова.)

Крім рубок головного користування даними підприємствами заготовлено від рубок догляду за лісом та вибірково санітарними рубками 64,9 тис. м3 деревини з них:

ДП "Путильським лісгоспом" - 36,2 тис. м3 (з них 20,5 тис м3 ділова деревина 15,7 тис. м3 – дрова)

Карпатським ДСЛ АПК - 28,7 тис. м3 деревини (14,7 тис. м3 ділової деревини та 13,8 тис. м3 дров)

Із загальної кількості 143,7 тис. м3 заготовленої деревини підприємствами району реалізовано в круглому виді 120,8 тис. м3 пушено в переробку 22,9 тис.куб.м. ( з урахуванням залишків з 2011 року)

ДП "Путильським лісгоспом" реалізовано в круглому вигляді 75,5 тис.куб.м пущено в переробку 11,3 тис.куб.м. що становить 13,1% .

Карпатським ДСЛ АПК реалізовано в круглому вигляді 45,3 тис.куб.м., пущено в переробку 11,6 тис.куб.м. що становить 20,4 %

Головні проблеми і ризики:

 • неврегульованість на законодавчому рівні питань цільового виділення земель під лісорозведення;

 • недостатність бюджетного фінансування на здійснення робіт із лісорозведення;

 • недостатність обігових коштів у підприємств лісового господарства на придбання основних засобів проведення та модернізації виробництва;

 • наявність фактів самовільних рубок та випадків браконьєрства.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • проведення лісовідновлення на всіх площах де відбулися рубки

 • зменшення кількості лісопорушень та підвищення рівня відшкодування збитків, завданих лісовому господарству, у результаті самовільних рубок .

 • посилення контролю за використанням лісових ресурсів, недопущення фактів самовільних рубок, порушень правил відпуску деревини на пні тощо.

Основні завдання:

 • нарощування експортного потенціалу галузі шляхом збільшення обсягів та підвищення якості виробленої продукції з одночасним зменшенням експорту необроблених матеріалів;

 • забезпечення вітчизняних підприємств деревиною в повному обсязі відповідно до їх потреби;

 • здійснення відновлювальних робіт (капітальний ремонт лісових доріг господарського призначення, мостів) за рахунок власних коштів;

 • впровадження заходів щодо стабілізації фінансового стану лісогосподарських підприємств;

 • посилення контролю за використанням лісових ресурсів, недопущення фактів самовільних рубок, порушень Правил відпуску деревини на пні.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми.

 • проведення лісовідновлення на зрубаних плошах;

 • забезпечення обсягу заготівлі деревини від рубок головного користування на рівні 94,2 тис. кубічних метрів;

6.5. Транспорт та зв'язок

Стан і тенденції розвитку

За січень-вересень 2012 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 15,3 тис. тонн вантажів (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами), виконано вантажооборот в обсязі 10,4 млн. ткм.

Обсяг перевезених вантажів у порівнянні з січнем-вереснем 2011 року зменшився на 18,2%, вантажооборот зменшився на 31,3%.

Пасажирським транспортом (з урахуванням пасажирських перевезень виконанних підприємцями – фізичними особами) перевезено 636,1 тис. пасажирів, що більше січня-вересня 2011 року на 39,6%.

Пасажирооборот становив 88,3 млн. пас.км, що більше у 1,6 раза.

Головні проблеми і ризики:

 • незадовільний стан переважної більшості об’єктів дорожнього господарства державної та комунальної власності внаслідок недостатнього фінансування;

 • недостатність коштів на завершення робіт на автомобільних дорогах, мостах і водопропускних трубах, розташованих на них, які пошкоджені внаслідок стихії 2008-2010 років.

 • обмежений належний доступ до мережі Інтернет, монопольне становище на ринку надання цих послуг.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

 • будівництво автомобільної дороги Р-62 від автомобільної дороги Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 19 + 350 - км 19 +950 (І черга);

 • будівництво автомобільної дороги Р-62 від автомобільної дороги Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22 + 400 - км 23 + 600 (І черга);

 • реконструкція автомобільної дороги Плоска - Лустун на ділянці км 0 + 000 – км 2+642);

 • будівництво двох мостів через р. Черемош з переходом на Івано – Франківську область на ділянці км 2 + 200 – км 4+950 автомобільної дороги О 26100 Усть – Путила - Яблуниця ;

 • влаштування захисних дамб на р. Черемош в с.Розтоки району;

 • кріплення берега р. Черемош в районі с.Довгопілля (Стебні) району.

 • належне утримання вулиць і доріг комунальної власності

Основні завдання:

 • відбудова доріг державного та комунального значення;

 • ефективне використання коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності

 • відновлення роботи юридичної особи в галузі пасажирських перевезень;

 • залучення в район провайдерів по наданню послуг мережі Інтернет;

 • введення в дію нових потужностей для збільшення доступу до послуг Інтернету;

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

 • збільшення вантажообороту – 12,3%, пасажирообороту – на 10,6%;

 • збільшення широкосмугового доступу до мережі Інтернет у 1,2 рази;

6.6. Виробництво споживчих товарів та послуг

Стан і тенденції розвитку

За січень-вересень 2012 року сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) вироблено 12,4 т. м'яса ( в живій вазі), 125,2 т. молока та 22,1 центнера вовни.

У порівнянні з січнем-вереснем 2011 року обсяги виробництва м'яса (реалізації худоби та птиці на забій) зменшився на 0,8 тонн (6,1%) молока на 44,5 тонн (26,2%), вовни збільшився на 3,7 центнера (20,1%)

Протягом дев'яти місяців 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшився абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на 3866,4 тис.грн, або у 5,8 раз. І станом на 01.10.2012 року склав 4670,9 тис. грн.

Головні проблеми та ризики:

 • обмеженість купівельної спроможності населення, особливо сільського;

 • нерівномірність забезпечення торгівельною мережею населення району;

 • недосконалість системи обігу споживчих товарів на внутрішньому ринку, яка не повною мірою відповідає вимогам ринкової економіки;

 • низький рівень обслуговування покупців при здійсненні торгівельної діяльності на ринках;

 • недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт (послуг).

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

 • збільшення обсягів обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) ;

 • збільшення кількості роздрібної торгової мережі;

 • збільшення обсягів реалізованих послуг;

 • покращення якості торгівельного обслуговування населення, підвищення культури обслуговування.

Основні завдання:

 • розширення роздрібної торгівельної мережі, зокрема, відкриття торгово – побутового комплексу, молочного кафе - бару, 4-ох магазинів змішаного типу, фітнес - клубу, салону краси, майстерні по ремонту коп’ютерної та побутової техніки в смт.Путила, аптеки та перукарні в с.Конятин, торгового комплексу – ( І поверх магазин змішаного типу та кафе, ІІ поверх банкетний зал – готельними кімнатами) в с. Усть - Путила;

 • залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (близько 1000,0 тис. грн.);

 • забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і побутових послуг;

 • забезпечення стабільних умов розвитку сфери послуг, збереження позитивних тенденцій зростання їх обсягів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • збільшення обсягів обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) на 4,1% ;

 • збільшення обсягів реалізованих послуг на 6,7%;

7. Зовнішньо-економічна діяльність, транскордонне співробітництво

7.1. Зовнішньо-економічна діяльність

Стан і тенденції розвитку

Темп зростання обсяг експорту товарів у 2012 році становить 88,6 % до відповідного періоду минулого року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 40,04 %.

Головні проблеми і ризики:

 • зменшення обсягів зовнішньо – економічної діяльності суб’єктів підприємництва;

 • недостатній рівень доступу продукції місцевих товаровиробників до зовнішніх ринків.

Пріоритетні напрями розвитку у 2013 році

 • розширення зовнішньоторговельних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності району;

Основні завдання:

 • сприяння виходу підприємств району на нові ринки збуту;

 • інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва району стосовно можливостей здійснення зовнішньоторговельних операцій, виходу на світові ринки та укріплення на них, розширення зовнішньоекономічних зв’язків;

 • подальша активізація та налагодження міжрегіонального співробітництва.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • зростання експорту товарів на 15%

7.2. Транскордонне співробітництво

Стан і тенденції розвитку

У 2012 році було подано на другий конкурсний відбір проектів в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» три проектні пропозиції, а саме: «Збереження та відновлення популяції Карпатської форелі та харіуса в верхів’ях річок Карпатського регіону і створення форелевого заводу», «Розбудова під’їзної дороги до пункту пропуску Шепіт-Ізвори» - дзеркальний проект спільно з примарією с.Ізвори (Румунія), «До сусіда на гостину». Однак дані проекти не було відібрано.

Головні проблеми і ризики:

 • відсутність досвіду впровадження проектів транскордонного співробітництва;

 • відсутність коштів для спів фінансування проектів транскордонного співробітництва (усі проекти передбачають спів фінансування не менше 10%);

 • низький рівень зацікавленості та обізнаності потенційних розробників проектів транскордонного співробітництва, відсутність в структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади структурних одиниць, до посадових обов’язків яких входили б розробка та реалізація транскордонних проектів.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік:

Розробити та подати для включення до державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2014 рік проект будівництва під'їзду до КПП "Шепіт" Путильського району Чернівецької області.

Основні завдання:

 • змінити категорії пунктів пропуску з місцевих на міжнародні на українсько – румунському державному кордоні;

 • активізація роботи з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розробки та просування проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, програм прикордонного співробітництва;

 • завершити реалізацію другої фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

 • вивчити можливість, щодо ведення в структурних підрозділах районної державної адміністрації та районної ради структурних одиниць, до посадових обов’язків яких входили б розробка та реалізація транскордонних проектів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

Виграти на конкурсному відборі один проект транскордонного співробітництва та впровадити проект з енергозбереження.

8. Соціальна сфера

8.1. Зайнятість населення та ринок праці.

Стан і тенденції розвитку

Протягом січня-вересня 2012 року у районі в усіх сферах економічної діяльності створено 225 нових робочих місць, що становить 83,3% до планового показника. У галузях економіки створено 60 н.р.м., за рахунок підприємництва з урахуванням індивідуальної трудової діяльності створено 165 н.р.м.(66,0%).

До державної служби зайнятості впродовж вересня поточного року за допомогою у працевлаштуванні звернулося 105 незайнятих трудовою діяльністю осіб, що більше на 2,9%, ніж у серпні п.р. та у 1,5 раза більше, ніж у вересні 2011 року. Із загальної кількості осіб, які звернулися протягом вересня поточного року до державної служби зайнятості 66,7% отримали статус безробітного.

На початок жовтня поточного року на обліку у державній службі зайнятості перебувало 744 не зайнятих трудовою діяльністю громадян 98,5% (733 особи) мали офіційний статус безробітного, з яких робітничі місця займали 394 особи (53,7%), посади службовців – 139 осіб (19,0%), особи без професії – 200 (27,3%)

Головні проблеми і ризики:

 • недостатні якісні параметри новостворених та діючих робочих місць, особливо що стосується рівня оплати та умов праці;

 • недостатня кількість новостворених робочих місць в галузях економіки;

 • недостатня мотивація до праці, значне відставання ціни робочої сили від її вартості;

 • обмежені можливості працездатних сільських громадян отримати роботу в межах населеного пункту.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

Сприяння створенню у 2013 році нових робочих місць у всіх сферах діяльності району.

Основні завдання:

 • вжиття заходів щодо підтримки зайнятості та запобігання збільшення кількості безробітних;

 • підвищення якості новостворених та дієвих робочих місць, ефективності використання робочої сили;

 • подальше розгортання громадських робіт, з метою реінтеграції незайнятого населення до трудової діяльності;

 • розширення сфери застосування праці, передусім за рахунок підвищення інвестиційної привабливості економіки та перетворення самостійної зайнятості населення у високоефективний малий і середній бізнеси;

 • створення дієвої системи професійної орієнтації молоді на професії, в яких є потреба на ринку праці, забезпечення індивідуального підходу до надання профорієнтаційних послуг молодим громадянам.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • створення в усіх сферах економічної діяльності 280 нових робочих місць;

 • працевлаштування незайнятого населення в кількості 500 осіб.

8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01.10.2012 року по району відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у виробничій сфері району. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-листопад поточного року становила 2398,0 тис. грн.

Головні проблеми і ризики:

 • збереження значної питомої ваги працівників з низьким рівнем заробітної плати;

 • наявність нелегальних заробітків

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

 • зростання рівня заробітної плати;

 • зменшення частки працівників, яким нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи ;

 • зростання наявних доходів населення;

Основні завдання:

 • упередження фактів зниження рівня заробітної плати на підприємствах і організаціях району;

 • активізація контролю за дотриманням законодавства про працю та оплату праці, зокрема, щодо стану виплати заробітної плати, її компенсації та індексації, а також щодо дотримання прав працівників під час скорочення працюючих;

 • забезпечення дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання, шляхом дієвого контролю за своєчасним їх запровадженням, притягненням до відповідальності керівників – порушників;

 • вжиття заходів щодо не допущення виникненню заборгованості із заробітної плати;

 • проведення роз’яснювальної роботи щодо здійснення індексації та компенсації грошових доходів населення.

 • підвищення рівня середньої заробітної плати в районі.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • зростання середньомісячної заробітної плати на 20,0%

8.3. Соціальне забезпечення

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01.10.2012 року на обліку перебуває 1276 інвалідів , 956 одержувачів субсидій та 2273 одержувачів державних соціальних допомог.

За січень-вересень 2012 року нараховано та виплачено різних видів допомог, а саме:

- допомог сім'ям з дітьми на суму 26169,9 тис. грн.. 2487 сім'ям;

- допомог малозабезпеченим сім'ям на суму 8400,1 тис. грн.. 447 сім'ям;

- допомога інвалідам з дитинства та дітям-валідам по 310 справам на суму 3211,7 тис. грн..

- тимчасова допомога по виплаті на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 33 особам на суму 239,8 тис. грн…

Заборгованість по вищевказаних виплатах відсутні.

Також 82 матерям, які народили і виховали до 6-тирічного віку 5 і більше дітей, та присвоєне почесне звання "Мати-героїня" виплачена одноразова допомога в сумі879,9 тис. грн..

Головні проблеми і ризики:

 • недостатність фінансування установи, що забезпечує надання послуг соціального захисту населення (тер центру);

 • неможливість забезпечення у повному обсязі санаторно-курортним лікуванням інвалідів та ветеранів війни.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • покращення соціально – побутового обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями;

 • підвищення рівня соціального захисту населення;

Основні завдання:

 • соціальний захист населення, шляхом надання житлових субсидій та пільг;

 • залучення благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення;

 • проведення благодійної акції “Милосердя”;

 • виконання заходів районної програми "Турбота".

 • Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

осіб

2011

Факт

2012 очікуване

2013 прогноз

2013 рік в % до 2012 року

1

2

3

4

5

Контингент кількості дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

17

16

16

100,0

Контингент одержувачів допомоги на дітей згідно з законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

1242

1350

1500

111,1

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з дітьми, тис.грн.

29686,6

36903,4

44700

121,1

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченими сім'ями

1276

1920

2250

117,2

Видатки бюджету на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям тис.грн.

6575,9

13956,5

17600

126,1

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

286

340

380

117,8

Видатки бюджету на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тис.грн.

3663,4

4379,4

5400

123,3

Кількість одержувачів житлових субсидій

1101

1480

1600

108,1

Видатки бюджету на надання житлових субсидій тис.грн.

0,7

1,5

2,0

133,3

8.4. Пенсійна реформа

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01 жовтня 2012 року в районі на обліку перебувало 5819 пенсіонерів. За січень-листопад 2012 року на виплату пенсій спрямовано 84271,4 тис. грн.., чим забезпечено 100 відсотків потреби у коштах, рівень якої, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, зріс на 9355,6 тис. грн.., або на 12,5%. Місячна потреба в коштах на виплату пенсій збільшилась з 7112,9 тис. грн.. у листопаді 2011 року до7989,5 тис. грн.. у листопаді 2011 року до 7989,5 тис. грн..у листопаді 2012 року (+12,3%).

Середній розмір пенсійної виплати на одного пенсіонера, у порівнянні з 2011 роком (1130,6 грн.) зріс на 149,17 і становить 1279,77 грн.

За січень-листопад 2012 року управлінням мобілізовано 34091,7 тис. грн.. власних доходів, що на 4378,4 тис. грн.., або на 14,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Зростанню власних надходжень сприяло збільшення суми витрат на оплату праці на 13868,7 тис. грн.., порівняно з минулорічною. Загальна їх сума у січні-жовтні 2012 року склала 82241,7 тис. грн..

Загальний борг платників до Пенсійного фонду України за усіма складовими заборгованості на 01.12.2012 року склав 277,5 тис. грн.., що на 84,5 тис. грн..менше, ніж на початок року. Найбільшу питому вагу у загальній сумі боргу займає борг із відшкодування Пенсійному фонду пільгових пенсій (219,0 тис. грн.. або 78,9%), який заборгували недержавні підприємства сільськогосподарського призначення (СОПП "Україна" – 116,1 тис. грн.., СТОВ "Прикордонник" – 34,1 тис. грн., СВК "Гуцульські візерунки" – 60,7 тис. грн.., СВК ім. Л. Кобилиці – 7,0 тис. грн..).

Головні проблеми та ризики:

 • наявність сум заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України в Путильському районі

 • неповне залучення платників до сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

 • високе демографічне навантаження на працездатне населення;

 • низький рівень відшкодування підприємствами району витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

 • низький рівень стягнення боргів до Пенсійного фонду України органами державної виконавчої служби;

 • наявність тіньової зайнятості та зарплати;

 • наявність значної кількості осіб працездатного віку, незайнятих у жодній сфері економічної діяльності.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій;

 • збільшення надходжень власних коштів управління Пенсійного фонду України в Путильському районі;

 • скорочення заборгованості платежів до бюджету Пенсійного фонду .

Основні завдання:

 • забезпечення виконання планових показників надходжень до бюджету Пенсійного фонду України;

 • своєчасне і у повному обсязі фінансування виплати пенсій;

 • підвищення рівня фінансування виплати пенсій пенсіонерам району за рахунок власних надходжень;

 • своєчасне перерахування пенсій у разі збільшення соцстандартів;

 • активізація взаємодії місцевих органів Пенсійного фонду України з місцевими органами виконавчої влади, соціальними партнерами та правоохоронними органами для погашення загальної заборгованості до Пенсійного фонду України підприємств, організацій та установ району;

 • продовження інформаційно – роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо основних засад пенсійного страхування, збільшення надходжень до Пенсійного фонду, залучення пенсіонерів до отримання пенсійних виплат через установи банків.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Збільшення середнього розміру пенсійної виплати на одного пенсіонера, у порівнянні з 2012 роком на 10 %.

8.5. Житлово-комунальне господарство

Стан і тенденції розвитку

За січень-вересень 2012 року населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 28,0 тис. грн.. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 28,6 тис. грн.. т.ч. за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,2 тис. грн.., централізоване водопостачання та водовідведення 26,4 тис. грн.. Рівень оплати за січень-вересень 2012 року становив 102,1%, що на 2,2 в.п. більше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні 2012 року становили 60,4 тис. грн.., що на 8,1% більше ніж у вересні 2011 року.

Заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.10.2012 року немає.

Головні проблеми:

 • не проводиться капітальний ремонт житлового фонду, на 2013 рік фінансування не передбачається;

 • повільне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води;

 • високий рівень зношеності житлового фонду ;

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік

 • підвищення якості наданих житлово – комунальних послуг;

 • забезпечення стабільної експлуатації та обслуговування систем водопостачання та водовідведення;

Основні завдання:

 • забезпечення беззбиткового функціонування ВУЖКГ, скорочення заборгованості за надані житлово – комунальні послуги, стабілізація фінансового стану підприємства;

 • покращення якості надання житлово-комунальних послуг шляхом продовження роботи щодо створення об’єднань співвласників квартир та будинків, які будуть замовниками житлово-комунальних послуг;

 • проведення реконструкції водогону смт. Путила, реконструкції очисних споруд та каналізаційної мережі в смт. Путила.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми.

Житлове-комунальне господарство

Одиниця виміру

2010 звіт

2011 звіт

2012 очікуване

2013 рік прогноз

2013/

2012

Вартість житлово-комунальних послуг

тис.. грн...

111,8

121,9

126,6

128,1

101,2

у тому числі:

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Тис. грн...

2,6

2,6

2,1

2,1

100,0

централізованого водопостачання та водовідведення

Тис. грн...

105,4

104,7

108,9

109,9

100,9

вивезення побутових відходів

Тис. грн...

3,8

14,6

15,6

16,1

103,2

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві, всього

Тис. грн...

186,5

230,9

222,5

218,4

98,2

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві, всього

Тис. грн...

-

-

-

-

-

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

96,0

99,0

100,0

100,0

100,0

8.6. Будівництво та газифікація

Стан і тенденції розвитку

У 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету (634,5,0тис. грн..) проведено ремонти доріг комунальної власності у населених пунктах району та 986,0 тис.грн. витрачено на капітальний ремонт (асфальтування) вул. і. Франка у селищі Путила.

Також за рахунок коштів обласного дорожнього фонду забезпечено будівництво, ремонт об’єктів дорожнього мостового-господарства загальною вартістю 10 470,7 тис.грн., а саме:

 • Капітальний ремонт мосту вул. Меняшкіна смт. Путила на суму 2133,8 тис.грн.

 • Капітальний ремонт (асфальтування) вул. Мєшкова смт. Путила на суму 950 тис. грн.

 • Капітальний ремонт берегоукріплення русла охоронної зони моста по вул. Підгірській Селятинської с/р 700 тис. грн.

 • Капітальний ремонт берегоукріплення русла охоронної зони моста по вул. Прикордонна Шепітської с/р 400 тис. грн.

 • Будівництво берегоукріплюючих споруд вздовж річки Путилка по вул. Меняшкіна смт. Путила вартістю 4071,1 тис.грн.

 • Поточний ремонт вул. Єлемської в с. Руська на суму 87,9 тис. грн.

 • Поточний ремонт мосту в урочищі Свиненьке вартістю 80,0 тис. грн.

 • Улаштування тротуарів та заїздів по вул. Мєшкова та Франка в селищі Путила на суму 606,9 тис. грн.

 • Капітальний ремонт автомобільного майданчика вул. Мєшкова селища Путила на суму 72,0 тис. грн.

 • Поточний ремонт дороги Шепіт-Нижній Ялівець на суму 400,0 тис.грн.

Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 року № 243-р "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" у 2012 році буде профінансовано 4000,0 тисгрн. На будівництво ЗОШ в с. Усть-Путила та 995 тис. грн. для реконструкції терапевтичного відділення КЗ «Путильська ЦРЛ».

За січень-жовтень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 1716 тис.грн., що у 1,8 раза більше обсягів січня-жовтня 2011р. За січень-вересень 2012р. введено в дію 38 житлових будинків загальною площею 5162 м2 . Порівняно з січнем-вереснем 2011р. обсяги введеного житла збільшились у 3,7 раза.

Головні проблеми та ризики:

 • низький рівень фінансування з державного бюджету будівництва, реконструкції чи капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та доріг, як державного значення так і комунальної власності;

 • недостатність коштів на завершення будівництва підвідного газопроводу від села Тюдів Іванно – Франківської області до сіл Міжброди – Підзахаричі - Розтоки ;

 • недостатність коштів на завершення реконструкції водогону в селищі Путила,

 • відсутність коштів для реконструкції стадіону “Карпати”, очисних споруд каналізаційної мережі смт.Путила.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • закінчення будівництва та введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва;

 • продовжити будівництво приміщень Усть – Путильської ЗОШ І-ІІ ст., Путильської селищної

 • продовження будівництва підвідного газопроводу від села Тюдів Івано – Франківської області до сіл Міжброди – Підзахаричі – Розтоки;

 • продовження реконструкції водогону, стадіону “Карпати», очисних споруд в селищі Путила.

Основні завдання:

 • завершення будівництва об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

 • продовження будівництва підвідного газопроводу від села Тюдів Іванно – Франківської області до сіл Міжброди – Підзахаричі – Розтоки;

 • розпочати нове будівництво двох об’єктів;

 • продовження реконструкції та будівництва 3 об’єктів;

 • завершити капітальний ремонт ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Дихтинець;

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів та завдань програми:

Збільшення обсягу індивідуального житлового будівництва на 10%

9. Гуманітарна сфера

9.1. Охорона здоров'я та демографічна ситуація

Стан і тенденції розвитку

На 1 жовтня 2012 року в районі проживало 25942 осіб, з них 3375 осіб мешкало в міському поселенні, а 22567 осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня-вересня 2012 року чисельність наявного населення району збільшилась на 150 осіб. Приріст наявного населення на 01.09.2012 року порівняно з початком 2012 року становить 0,58%. Населення району збільшилось за рахунок природного приросту на 156 особи та міграційного зменшення на 6 осіб.

Пріоритетними напрямами роботи районної державної адміністрації в галузі охорони здоров'я було зміцнення ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, стабільність їх функціонування та сприяння реформування галузі на засадах сімейної медицини. Незважаючи на економічну скруту, в поточному році вдалося суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я. Практично завершені роботи в поліклінічному відділенні, на що затрачено 208 тис. грн.. В даний час проводиться капітальний ремонт і реконструкція терапевтичного відділення, кошторисна вартість якої складає 995 тис. грн.. Відремонтовано ліфт в центральній районній лікарні, готується відповідна документацію для його введення в дію. Встановлено додатковий котел в котельні ЦРЛ. Покращилась ситуація з водопостачанням лікарні завдяки введення в дію додаткової свердловини. Розпочато будівництво ФАПу в с. Гробище. На 2013 рік планується проведення капітального ремонту і реконструкції корпусу інфекційного відділення, прозекторської. Залишається невирішеною проблема централізованого забезпечення медичним киснем підрозділів центральної районної лікарні, через відсутність необхідних коштів. Вся проектно-кошторисна документація для оснащення системи централізованого забезпечення киснем готова. Суттєво оновлено медичну апаратуру , медичне обладнання, в першу чергу для надання невідкладної і реанімаційної допомоги, медичної допомоги новонародженим, здійснення лабораторної, рентгенологічної діагностики. Введено в дію придбаний цифровий флюорограф. В жовтні 2012 року атестовано клініко-діагностичну і бактеріологічну лабораторії терміном на 4 роки. На реконструкцію флюорографічного кабінету затрачено 127 тис. грн.. Потребує вирішення питання придбання для ЦРЛ фібро гастроскопа, апарата ШВЛ для новонароджених та дітей вагою до 10 кг, дообладнання бактеріологічної лабораторії (придбання автоклава).

В ЦРЛ активно проводяться роботи з благоустрою та озеленення території, що окрім естетичної складової, значно покращить санітарно-охоронний режим перебування хворих у лікарні. Виконання затвердженого кошторису ЦРЛ за 9 місяців 2012 року склало 96%. Питома вага заробітної плати з нарахуванням склало 80%. Питома вага фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги складає 23%, що є недостатнім. Ситуація, звичайно зміниться після створення в районі центру первинної медико-санітарної допомоги, як самостійної юридичної особи. На розгляд районної ради вже подано проект Статуту центру первинної медико-санітарної допомоги та його штатного розкладу.

За 9 місяців поточного року на забезпечення лікування пільгових категорій населення за рецептами лікарів витрачено 36 тисяч гривень.

Медична допомога мешканцям району надається центральною районною лікарнею з поліклінікою на 215 відвідувань за зміну та стаціонаром на 120 ліжок, чотирма амбулаторіями ЗП-СМ, чотирма дільницями ЗП-СМ, 32 ФАПами.

В районі зареєстровано 62,25 посад лікарів, з них зайнято 59,75 посад лікарів, з них зайнято 59,75 посад (95,9%). Коефіцієнт сумісництва складає 1,22. Питома вага лікарів пенсійного віку складає 23,6%.

За звітний період в районі вдалося зберегти існуючу структуру закладів охорони здоров'я, ліжковий фонд і кадровий потенціал.

Однією і з складових функціонування закладів охорони здоров'я району є виявлення та лікування захворювань, в першу чергу соціально та клінічно значимих, таких як туберкульоз, онкозахворювання, гіпертонічна хвороба, цереброваскулярні хвороби, цукровий діабет.

Рівень захворювання на туберкульоз в районі був і залишається традиційно нижчим за обласний і загальнодержавний показник. Відсутні випадки смертності і первинного виходу на інвалідність від туберкульозу.

Поширеність гіпертонічної хвороби в районі складає 2954,3 на 10 тис. населення проти 2924,7 на 10 тис. населення в 2011 році.

Позитивним показником є той факт, що при збільшенні поширеності гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця (2447,0 на 10 тис. проти 597,2 на 10 тис. в 2011 році). рівень захворюваності на гострий інфарт міокарда знизився з 4,8 випадків на 10 тис. населення до 3,1 випадок на 10 тис. Зростає рівень поширеності захворювання на цукровий діабет, хоча він ще не досяг середньо обласного показника. На обліку перебуває 378 хворих, з них 48 хворих з інсулінозалежною формою (12,6%).

За 9 місяців 2012 року вперше виявлено 58 хворих на цукровий діабет.

Оптимізувалась діяльність стаціонару. За 9 місяців 2012 року проліковано 3107 хворих, в 2011 році 3065 хворих.

Головні проблеми і ризики:

 • недостатній обсяг асигнувань галузі;

 • недостатнє медикоментозне і матеріально – технічне забезпечення закладів охорони здоров’я;

 • потребує оновлення медична аппаратура;

 • потребує вирішення проблема забезпечення підготовленими молодими спеціалістами (лікарями загальної практики сімейної медицини).

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • покращення показників стану здоров’я населення району;

 • розширення видів послуг медичної допомоги;

 • надання населенню доступних і якісних медичних послуг, особливо сільським жителям;

 • підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;

 • досягнення 100% рівня обслуговування населення в сільській місцевості на засадах сімейної медицини.

Основні завдання:

 • збереження сталої санітарно-епідеміологічної ситуації в районі;

 • продовження реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини;

 • переоснащення лікувальних установ новою апаратурою та сучасним медичним устаткуванням;

 • збільшення обсягів видатків на забезпечення лікувально-профілактичних закладів медикаментами та технічними засобами за рахунок бюджетних асигнувань та спонсорських коштів;

 • завершення будівельних робіт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Дихтинець, ФАПів в с.Гробище, Верхній та Нижній Ялівець.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів та завдань програми:

2011

Факт

2012 очікуване

2013рік прогноз

2013р. у % до 2012р.

Кількість лікарняних ліжок

120

120

120

100,0

В т.ч.на 10000 чол. населення

46,7

46,8

46,8

100,0

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну)

400

400

400

100,0

В т.ч. на 10000 чол. населення

155,8

156,1

156,1

100,0

Забезпеченість медичним персоналом (лікарями) усіх спеціальностей на 10000 чол. Населення

20,2

21,5

21,5

100,0

Кількість середнього медичного персоналу на 10000 чол. Населення

77,5

78,1

78,1

100,0

9.2. Освіта

Стан і тенденції розвитку

Мережа закладів освіти району відповідає соціальним потребам батьків та учнів. В районі функціонують: 1- гімназія, 11 - ЗОШ І-ІІІ ступенів, 3 – ЗОШ І-ІІ ступенів, 5 – ЗОШ І ступеня, 2 – НВК І-ІІІ ступеня, 2 – НВК І ступеня, 1 – ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступеня, 13 – ДНЗ, 1 – Путильський районний центр дитячої та юнацької творчості, 1 – Путильська районна ДЮСШ.

В загальноосвітніх закладах та навчально-виховних комплексах навчаються 3767 учні, навчально-виховний процес здійснюють 554 педагогічні працівники.

Суттєвим резервом підвищення якості та доступності освіти є ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Станом на 30.11.2012 року забезпеченість закладів освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів комп’ютерною технікою становить 100%. Підключення до мережі Інтернет закладів освіти району становить 65%.

З 01.09.2012 р. організовано діяльність 4-х освітніх округів: Селятинського, Довгопільського, Путильського та Мариничівського. Кількість учнів, що навчаються в освітніх округах становить 497 осіб, що становить 91% до загальної кількості учнів старших класів.

Приділяється значна увага організації підвозу дітей до місць навчання та у зворотному напрямку. Підвіз учнів до навчальних закладів здійснюється 12-тьма шкільними автобусами. За сприяння обласної державної адміністрації у цьому році район отримав 5 шкільних автобусів (Підзахаричівський НВК «Перлина Гуцульщини», Мариничівський НВК «Родина», Конятинська, Киселицька, Шепітська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

У 20-ти загальноосвітніх навчальних закладах організовано гаряче харчування школярів. Гарячим харчуванням охоплено 3530 учнів, що складає 94,2%. Безкоштовні обіди отримують 46 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки, а також 433 учні з малозабезпечених сімей. За бюджетні кошти харчується 107 вихованців пришкільних інтернатів. Середня вартість дітодня складає 12 гривень.

Здійснено ремонт 105 м теплових, 65 м водопровідних, 30 м каналізаційних, 18 котелень. Замінено 10 дверей, 16 вікон. Проведено ремонт 11-ти опалювальних пічок, перекладено 16 опалювальних пічок. Замінено 285 м2 підлог. Здійснено поточний та косметичний ремонти всіх навчально-виховних і господарських будівель і споруд, 160 кабінетів, 232 класні кімнати. Завезено 4576 м3 дров та 118 т вугілля.

Проведено ремонт 19 котелень, обстежено димові та вентиляційні канали. За клопотанням районної державної адміністрації району виділено цільову субвенцію з обласного бюджету в сумі 670 тис. грн.. на придбання та встановлення котлів в Путильській, Киселицькій, Плосківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. На сьогоднішній день котли встановлено, в школах дотримується належний температурний режим.

Головні проблеми і ризики:

 • у більшості закладів освіти технічна зношеність опалювальних систем загальноосвітніх навчальних закладів;

 • недостатність бюджетного фінансування для зміцнення матеріально – технічного забезпечення закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними і технологічними засобами, шкільними меблями;

 • низький рівень працевлаштування випускників вищих навчальних закладів;

 • відсутнє приміщення для відкриття додаткових груп ( є необхідність оскільки групи переповнені і є велика кількість дітей, які неохоплені дошкільним вихованням) у селищі Путила.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою;

 • зменшення перевантаженості дошкільних навчальних закладів;

 • підвищення якості знань учнів, розширення доступності отримання якісної, повної загальної середньої освіти;

 • забезпечення стовідсоткового підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і проживання.

Основні завдання:

 • впровадження енергозберігаючих технологій шляхом реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на реконструкцію систем теплопостачання із встановленням котлів на твердому біопаливі (відходи деревини);

 • недопущення необґрунтованого закриття закладів освіти, зміцнення їх матеріально – технічної бази (потребує поточних та капітальних ремонтів 13 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 дошкільних навчальних закладів, Путильський центр дитячої та юнацької творчості;

 • продовжити у 2013 році будівництво Усть – Путильської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 • забезпечення соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • посилення контролю за станом навчально – виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • продовження реалізації програми «Вчитель»;

 • продовження реконструкції Усть – Путильського дошкільного навчального закладу.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів та завдань програми:

Забезпечення 90 % охоплення дітей дошкільною освітою, усіма формами дошкільної освіти.

9.3. Культура

Стан і тенденції розвитку

Станом на 01.10.2012 року в районі функціонувало 61 установа культури. Із загальної кількості вищевказаних установ 5 бюджетних установ утримуються з районного бюджету, 4 – селищного, 52 за рахунок коштів сільського бюджету.

З початку року скорочено чотири клубних установи (Сарата, В. Ялівець, Хорови, Білий Потік та бібліотеку-філію с. Плита). Це установи, які знаходяться на території населених пунктів, де проживає менше 200 чоловік. При сільських закладах культури працює 142 аматорських формувань, кількість учасників в них 1050 чоловік, любительських об’єднань 9, в них учасників 74.

Платних послуг за 9 місяців по клубних установах надійшло 30087 грн. (проти минулого року за цей період 29601 грн.). Краще спрацювали по наданню платних послуг такі СБК: Дихтинець – 9653 грн. (але проти минулого року -459 грн.), Плоска – 1963 грн., Селятин – 4250 грн. (+2600), Конятин – 1300 грн. (+760 грн.), Самаково – 1410 грн. (+1310), Яблуниця – 1435 (+250), Шепіт – 1200 (+100). Покращили проти минулого року робрту по наданню платних послуг СБК сіл Усть-Путила – 880 грн. (проти минулого року 740 грн.), Стебні – 386 грн. (проти минулого року 0 грн.), Голошина – 650грн. (+ 156), Плай – 600 (+100 грн.).

Зовсім не працювали над наданням платних послуг Підзахаричі, Міжброди.

Бібліотеками району протягом 9-ти місяців надано платних послуг на суму 5795.80 грн.(проти минулого року6313.15 грн.).Платні послуги надаються всіма бібліотеками. За ці кошти закупляється нова література. За даний період бібліотеками обслужено10991 читач. Книжковий фонд становить 246544 примірники, з початку року прибуло 1731 прим., вибуло 6441 прим. літератури.

Головні проблеми і ризики:

 • недостатній рівень фінансування галузі (упродовж останніх років в бюджеті не передбачаються кошти на забезпечення повноти діяльності закладів культури);

 • більшість закладів і установ культури потребують капітального або поточного ремонтів;

 • потребують оновлення технічні засоби та інструментарій в клубних установах, дитячих мистецьких навчальних закладах;

 • практично відсутні кошти на модернізацію матеріально-технічної бази, придбання сценічних костюмів, одягу сцени, передплату періодичних видань;

 • недостатня розвиненість книгорозповсюдження.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • задоволення інформаційних потреб користувачів;

 • підвищення рівня культурного обслуговування населення;

 • популяризація та збереження народної культури Гуцульщини;

 • розширення мережі музеїв народного мистецтва і побуту Гуцульщини;

 • забезпечення фінансування у встановленому порядку;

 • забезпечення широкого доступу населення району до книжкової продукції, в тому числі українських авторів.

Основні завдання:

 • збереження мережі закладів культури відповідно до державних вимог та соціальних нормативів забезпечення потреб населення;

 • збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів, започаткування проведення щорічної виставки-ярмарки традиційного гуцульського мистецтва в рамках районного свята виходу на полонини «Полонинська ватра»;

 • створення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності району, професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення шляхом створення нових гуртків художньої самодіяльності з фольклорно-етнографічної тематики, збереження та відродження народних художніх промислів(вишивки, різьби по дереву, виготовлення стародавніх музичних інструментів, писанкарства тощо);

 • підтримка професійної мистецької творчості, створення умов для активної участі громадян у художній творчості;

 • популяризація народознавства шляхом відкриття нових музейних кімнат, народознавчих кутків, поповнення існуючих музеїв новими експонатами та експозиціями, збір матеріалів про історію краю, гуцульські звичаї та обряди, його минулого і сьогодення;

 • поліпшення умов творчої діяльності працівників культури;

 • зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, технічне переоснащення установ культури, встановлення пожежоохоронної сигналізації;

 • забезпечення закладів культури комп’ютерною технікою.

 • сприяти розширенню роздрібної торгівлі книжковою продукцією в районі.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

 • збільшення обсягу надання платних послуг населенню у 2012 році на 10%;

 • збільшення кількості вихованців музичної школи до 295 осіб, художньої школи до 70 осіб, кількість читачів по бібліотеках до 11,4 тис. осіб, охоплення дозвіллям в клубних закладах на 38 % молоді району;

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

звіт

2012 рік

2013 рік прогноз

Масові та універсальні бібліотеки, в т.ч.

один.

28

28

27

27

-у міській місцевості

один.

2

2

2

2

-у сільській місцевості

один.

26

26

25

25

Бібліотечний фонд всього, в т.ч.

тис.прим.

249.2

251.3

252.0

253.0

- у міській місцевості

тис.прим.

38.9

38.9

39.0

39.2

-у сільській місцевості

тис.прим.

210.3

212.3

213.0

213.8

Заклади культури клубного типу, в т.ч.;

один.

35

35

31

31

- у міській місцевості

один.

1

1

1

1

-у сільській місцевості

один.

34

34

30

30

Музеї

один.

8

11

11

13

Суб’єкти туристичної діяльності

один.

45

45

50

55

9.4. Діти сім'я та молодь

Стан і тенденції розвитку

На території Путильського району проживає 7385 дітей у віці до 18 років, з них:

- 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 39 дітей, які проживають в складних життєвих обставинах;

- 116 дітей інвалідів;

- 1763 дітей, які проживають в багатодітних та малозабезпечених сімях;

- 8 усиновлених дітей;

- 9 дітей, які мають підстави на усиновлення.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування нашого району тільки 2 дітей проживають у державних закладах, всі решту дітей знаходяться під опікою у родичів.

В районі функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмір соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Окрім цього батьки вихователя та прийомні батьки отримують грошове забезпечення (винагороду за виховання) 35% від нарахованої суми на дітей.

Діти вихованці та прийомні діти двічі на рік проходять повне медичне обстеження, щорічно забезпечуються безкоштовним оздоровленням, виховнці дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей шкільного віку навчаються в загальноосвітніх закладах за місцем проживання та забезпечені безкоштовним харчування.

У вересні місяці 2012 року 2 сім’ї пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та отримали рекомендації щодо можливості стати прийомними батьками.

З метою покращення роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримки дітей, які проживають у таких сім'ях службою у справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді у 2012 році здійснено стовідсоткове обстеження умов виховання дітей у всіх сім'ях, які перебувають на профілактичному обліку. З метою зменшення негативного впливу сім'ї на дитину правоохоронними органами спільно з службою у справах дітей у 2012 році вирішено питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.. 184 КУпАП (неналежне утримання дітей) 7 осіб, до кримінальної відповідальності 4 особи, подано 2 позови щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Основною формою роботи з неповнолітніми, схильними до скоєння правопорушень та злочинів є проведення профілактичних рейдів по дотриманню правопорядку у місцях масового відпочинку молоді. В ході проведення профілактичних заходів обстежуються кафе, бари, ресторани та інші місця перебування неповнолітніх та молоді.

Протягом 2012 року проведено 13 рейдів-перевірок зайнятості неповнолітніх у вечірній та нічний час під час яких виявлено 19 таких неповнолітніх. Неповнолітні та їх батьки були попереджені.

Головні проблеми і ризики:

 • обмеженість обсягів фінансування напрямку молодіжної, сімейної політики та роботи з дітьми і відповідних програм;

 • відсутність центру соціально-психологічної реабілітації дітей;

 • відсутність в районному бюджеті коштів для розширення мережі дитячих будинків сімейного типу.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • створення умов для забезпечення захисту прав дітей, їх соціально-психологічної реабілітації;

 • зменшення кількості бездоглядних дітей;

 • розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

 • поліпшення діяльності органів опіки і піклування щодо виявлення дітей, які потребують соціального захисту;

 • оптимізація мережі закладів соціального захисту дітей;

 • поліпшення рівня поінформованості громадськості про результати і перспективи реалізації в районі державної та регіональної політики щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень.

Основні завдання:

 • популяризація ролі сім’ї в суспільстві, сприяння ефективному формуванню і реалізації державної політики щодо розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в районі;

 • здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-інваліди, сімей. де є проблеми насильства та зневажливого ставлення, малозабезпечених сімей, надання їм допомоги;

 • посилення заходів спрямованих на подолання бездоглядності і безпритульності серед дітей;

 • залучення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, з неблагополучних, неповних, багатодітних та малозабезпечених сімей до занять у гуртках, клубах, об'єднаннях за інтересами, спортивних секціях позашкільних закладів, закладів культури і спорту. Вивчення питання щодо можливості відкриття філій цих закладів у сільських населених пунктах віддалених від районного центру;

 • сприяння розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, забезпечення прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім’ю;

 • реалізація заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищах, встановлення соціально-педагогічного патронажу та соціального супроводу над бездоглядними дітьми, які не навчаються, та тих чиї батьки виїхали на заробітки;

 • висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація історичних традицій української родини, духовних і моральних цінностей сім’ї;

 • поширення соціальної реклами та широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

9.5. Фізкультура і спорт

Стан і тенденції розвитку

В районі підтримується позитивна тенденція щодо розвитку фізичної культури та спорту.

На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту протягом 10 місяців 2012 року проведено 32 спортивно – масові заходи: турніри, змагання до визначних дат (відзначення Дня Молоді, фізичної культури та спорту, 8 Березня, Дня незалежності, спортивно – розважальне свято «Зимові забави», спартакіада допризовної молоді, спартакіада державних службовців та інші).

З кожним роком все більше молоді залучається до занять фізичною культурою та спортом. Хорошу позицію займаємо протягом останніх років в обласному конкурсі «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (2010 р. – І місце, 2011 р. – ІІІ місце, 2012 р. – ІІ місце).

Значна увага приділяється питанню організації оздоровлення вихованців спортивної школи. Влітку однією з форм цієї роботи є робота профільної зміни юних спортсменів у спортивному таборі «Буковинка» Чернівецької обласної ДЮСШ, на базі якої у 2012 році оздоровлено 24 учнів.

Головні проблеми та ризики:

 • низький відсоток населення, яке веде здоровий спосіб життя;

 • недостатня кількість спортивних споруд на рівні сучасних вимог з допоміжними приміщеннями, особливо за місцем проживання та у сільській місцевості;

 • обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • впровадження принципів здорового способу життя серед дорослого населення району;

 • проведення на належному рівні першостей, чемпіонатів, кубків району з різних видів спорту та забезпечення участі спортсменів у обласних змаганнях.

Основні завдання:

 • сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації;

 • пропагування здорового способу життя у засобах масової інформації;

 • збереження та подальший розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

 • створення належних умов для поступового задоволення потреб населення у підвищенні рівня здоров’я, фізичного розвитку засобами фізичної культури і спорту;

 • залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

 • залучення до занять фізкультурно-оздоровчою роботою не менш 15% дітей та підлітків від загальної їх чисельності;

9.6. Туристично-рекреаційна сфера

Стан і тенденції розвитку

Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство).

Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

На території району зареєстровано 45 об’єктів, які увійшли у сферу розвитку туризму в цілому. З них: готелів - 9, закладів харчування – 19, 17 приватних садиб працюють у сфері сільського зеленого туризму. Туристів, гостей, любителів гір та затишку приймають: Міжнародний туристично-розважальний комплекс «Перевал Німчич» (с. Підзахаричі), відпочинковий комплекс «Хутір Тихий» (с. Сергії), кафе-готелі «Едельвейс», «Оскар», «Еліт», готель «Лісова поляна» (Путила).

Працівниками культури та освіти проведена робота по написанню історії сіл, розроблено туристичні маршрути. У сільських будинках культури та загальноосвітніх школах створено краєзнавчі музеї та народознавчі кімнати, музеї декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. На сьогоднішній день їх є 11. Відомими серед туристів є музей етнографії та краєзнавства Гуцульщини та мистецький музей Ксенії Колотило в с. Підзахаричі, музей історії села та музей-садиба Лук’яна Кобилиці в с. Сергії, музей «Скарби рідного села» Мариничівського навчально-виховного комплексу музейні кімнати в селах Селятин, Яблуниця, Мариничі, Довгопілля.

Туристів приймають місцеві жителі в своїх власних будинках, які займаються сільським зеленим туризмом, що є специфічною формою відпочинку на селі з широкою можливістю використання природного, матеріального і культурного потенціалу району. Сільський зелений туризм є невід’ємною складовою частиною комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Активно в цій галузі працюють господарі садиб; Фалафівка В.В., Шпитко Я.В.,(с. Підзахаричі), Псарюк В.Ф.(с. Тораки), Рубаний Я.Д.(с. Лустун), Скіпор І.М.(с. Селятин), Марич П.Т.(с. Стебні), Монарха С.І.(с. Гробище). Власники приватних садиб з кожним роком покращують якість надання послуг та урізноманітнюють відпочинок туристів. До їх послуг одно-, дво-, трьох- та чотирьохмісні номери зі всіма зручностями. Середня вартість проживання коливається в межах 100-200 грн. З метою рекламування своєї діяльності, приватних садиб та послуг, які надаються, їх господарі приймають участь у видавництві туристичних буклетів, брошур та рекламних листівок, мають власні Інтернет-сторінки.

Головні проблеми і ризики:

 • недостатність методичної, організаційної, інформаційної підтримки суб’єктів туристичної діяльності;

 • недостатність забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною структурою (відсутність єдиної системи маркування автошляхів щодо закладів туризму, в т.ч. сільського «зеленого»);

 • низький рівень розвитку рекреаційно – туристичної інфраструктури (проблема водопостачання, каналізації населених пунктів, розвиток служби зв’язку та комунікацій, функціонування служб сервісу, громадського харчування та побутового обслуговування);

 • нерозвиненість готельного господарства;

 • недостатність якості та асортименту туристичних послуг;

 • відсутність належного благоустрою берегів річок і водоймищ для туристичних потреб(брак обладнаних місць перепочинку, гірських притулків тощо);

 • слабка організація культурно – розважального обслуговування;

 • слабка система інформаційного забезпечення, рекламної інформації про район(встановлення рекламних щитів, випуск туристичних карт та буклетів, створення єдиної системи знакування) .

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік:

 • збільшення кількості обслуговуваних туристів;

 • збільшення чисельності іноземних туристів;

 • збільшення обсягу надання туристичних послуг;

 • збільшення кількості власників приватних садиб у сфері сільського «зеленого» туризму.

 • збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів від туризму.

Основні завдання:

 • забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в районі з урахуванням державних інтересів та норм міжнародної туристичної практики;

 • збільшення частки туризму в основних показниках економічного і соціального розвитку;

 • створення умов для реалізації інвестиційних проектів за рахунок становлення та розширення в’їзного та внутрішнього туризму, ефективного використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини;

 • створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва, конкуренції у сфері туризму;

 • розбудова туристичної інфраструктури:

 • розробка, облаштування, знакування туристичних маршрутів, розрахованих на різних рекреантів, з метою розвитку сучасних видів транскордонного туризму;

 • підтримка розвитку спортивного туризму, зокрема гірського, пішохідного, велосипедного, спелеологічного, водного, лижного, автомототуризму;

 • рекламування туристичних можливостей регіону, встановлення інформаційних щитів щодо розташування туристичних об’єктів, місць відпочинку, пам’яток історії, культури, природи, архітектури тощо і дорожніх знаків, що вказують відстань до них;

 • представлення району на Міжнародних, Всеукраїнських та обласних туристичних виставках-ярмарках;

 • широке залучення молоді до туристично-краєзнавчої та пошукової роботи;

 • розширення тематики туристично-екскурсійних маршрутів літературознавчого, природничого та історичного характеру;

- сприяння розвитку внутрішнього туризму, в тому числі сільського «зеленого» туризму;

 • створення та подання туристичної інформаційно-довідкової інформації в комп’ютерну мережу INTERNET для реклами туристичних можливостей району;

 • проведення через засоби масової інформації рекламних кампаній про значення сільського «зеленого» туризму та туризму взагалі.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Назва

Од. вим.

2010р. факт

2011р. факт

2012р. прогноз

2013 прогноз

2013р. у % до 2012р.

Кількість обслуговуваних туристів всього:

У тому числі:

Осіб

1700

2200

2500

2600

104,0

Іноземців

осіб

30

62

74

95

128,4

Внутрішніх туристів

осіб

1670

2138

2200

2300

104,5

Туристів, що виїжджали за кордон

осіб

-

-

-

-

-

Обсяг наданих туристичних послуг

Тис.грн.

11.0

10,7

10,9

11,1

101,8

Кількість суб’єктів туристичної діяльності у сфері сільського зеленого туризму

одиниць

12

17

17

19

111,8

Кількість суб’єктів туристичної діяльності

одиниць

37

45

50

53

106,0

10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

10.1. Розвиток мінерально-сировинної бази

Стан і тенденції розвитку

На території району 8 родовищ корисних копалин, з яких експлуатується 20 відсотків. Найперспективнишим з яких є законсервована свердловина газо-конденсатного покладу „Гринявське”, яка знаходиться в селі Голошина. Прогнозні запаси газу даної свердловини становлять 0,313 млрд.м3

Головні проблеми і ризики:

 • користування надрами з метою добування корисних копалин без відповідних дозвільних документів (ліцензій, проектів розробки родовищ, земельних та гірничих відводів, визначених запасів корисних копалин);

 • відсутність експертної оцінки природно-лікувальних ресурсів території.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • ефективне використання мінерально - сировинної бази району;

 • забезпечення поновлення дозвільних документів на користування надрами та раціонального використання корисних копалин.

Основні завдання:

 • використання надр, у відповідності до встановлених норм природокористування;

 • забезпечення контролю за законністю експлуатації мінеральних родовищ.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів та завдань програми:

 • проведення реконструкції водогону в селищі Путила і буріння артезіанських свердловин для забезпечення населення екологічно чистою питною водою.

10.2. Охорона навколишнього природного середовища

Стан і тенденції розвитку

  Упродовж січня–вересня 2012р. викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 4 підприємств Путильського району, якими викинуто 9 т забруднюючих речовин. Це на 8,4% більше, ніж у січні–вересні 2011р., та становило 0,4% від сукупного обсягу викидів по області.

Щільність викидів становила 10 кг на 1 км2 території району, тоді як у середньому по області – 266 кг. У розрахунку на кожного мешканця району приходилось 0,4 кг шкідливих викидів.

Головні проблеми і ризики:

 • забруднення водних об’єктів стічними водами та порушення режиму водоохоронних зон і прибережних смуг при будівництві об’єктів та лісозаготівлях;

 • порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами району;

 • ерозія ґрунтів на гірських схилах при проведенні лісозаготівельних робіт в лісах району;

 • відсутність в районі посади екологічного інспектора.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013:

 • посилення природоохоронного контролю в екологічній сфері;

 • повніше використання коштів на збереження та відновлення природних ресурсів;

 • відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства та спрямування стягнутих коштів для зміцнення місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Основні завдання:

 • утримання рослинних захисних смуг вздовж річок і потоків, недопущення безсистемної вибірки піщано-гравійної суміші у річках;

 • впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства, сміттєзвалищ, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних виробництв, налагодження використання відходів як вторинної сировини;

 • впровадження ґрунтозахисних технологій на лісосічних роботах в лісах Карпатського регіону, зокрема канатно-повітряних установок, колісних тракторів та гужового транспорту при трелюванні деревини.

10.3. Протипаводковий захист

Стан і тенденції розвитку

Протягом 2012 року на території району здійснювались протипаводкові заходи на об’єктах комунальної власності району, а саме проведення:

 • капітального ремонту моста та берегоукріплення охоронної зони моста в с.Плоска, по вул. Лісовій на суму 500,0 тис. грн.;

 • капітального ремонту берегоукріплення русла охоронної зони моста в с.Селятин, по вул. Підгірська на суму 700,0 тис. грн.;

 • капітального ремонту берегоукріплення русла охоронної зони моста в с.Шепіт по вул. Прикордонна на суму 400,0 тис. грн.;

 • будівництва берегоукріплюючої споруди вздовж ПС-1 р.Путилка, по вул. Меняшкіна в смт Путила на суму 872,384 тис. грн.;

 • будівництва берегоукріплюючої споруди вздовж ПС-3 р.Путилка, по вул. Меняшкіна в смт Путила на суму 995,714 тис. грн.;

 • будівництва берегоукріплюючої споруди вздовж ПС-2 р.Путилка, по вул. Меняшкіна в смт Путила на суму 890,0 тис. грн.;

 • будівництва берегоукріплюючої споруди вздовж ПС-4 р.Путилка, по вул. Меняшкіна в смт Путила на суму 200,0 тис. грн.;

 • будівництва берегоукріплюючої споруди вздовж ПС-5 р.Храбусна, по вул. Меняшкіна в смт Путила на суму 960,0 тис. грн..

Районна програма щодо здійснення протипаводкових заходів на території району протягом 2012 року не розроблялась.

Головні проблеми і ризики:

 • Відсутність коштів для проведення берегоукріплюючих робіт на річках Путилка, Черемош, Сучава та гірських потоків, які впадають у вказані річки.

 • Відсутність коштів для закупівлі спеціальної техніки, яка використовується в разі стихійних лих (паводків).

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • убезпечити автошляхи району від значних руйнувань під час паводків, які в нашому районі трапляються практично щорічно.

Основні завдання:

 • Побудувати берегоукріплення на зазначених річках;

 • Винайти кошти для закупівлі спеціальної техніки.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритеті і завдань програми

Завершення аварійно-відновлювальних робіт на обєктах державного значення та комунальної власності району, пошкоджених внаслідок стихійних лих, зокрема 2008-2010 років.

10.4. Техногенна безпека

Стан і тенденції розвитку

На території району станом на 01.10.2012 року є 12 потенційно небезпечних об’єктів. Дані об’єкти потребують укомплектуванню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Однак у зв’язку з відсутністю коштів дане обладнання придбати немає можливості.

Головні проблеми і ризики:

 • характерним для району є підвищений рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Відповідно до паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території району, суттєву техногенну та екологічну небезпеку складає Путильське ВУЖКГ (очисні споруди);

 • недостатній обсяг фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

 • неналежне фінансування на проведення протипаводкових заходів на річках, що протікають на території району;

 • недостатнє фінансування для створення матеріального резерву.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • забезпечення виконання першочергових заходів по упередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

 • удосконалення системи оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

 • забезпечення високого рівня готовності усіх служб до виникнення надзвичайних ситуацій.

Основні завдання:

 • попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

 • своєчасне документальне оформлення наслідків надзвичайних ситуацій та подання матеріалів для відшкодування завданих збитків;

 • формування коштів в резервному фонді районного бюджету для виконання заходів по забезпеченню техногенної безпеки в районі.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми:

Відсутність надзвичайних ситуацій на об’єктах техногенної безпеки.

10.5. Охорона праці.

Стан і тенденції розвитку

В районі проводиться робота щодо покращення стану охорони праці та профілактики травматизму виробничого характеру. За січень-вересень 2012 року головним спеціалістом з охорони праці обстежено 7 суб'єктів підприємницької діяльності. За результатами перевірок було виявлено 32 порушення та оформлено 5 приписів. Проведено два засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Розглянуто 34 звернення громадян.

Головні проблеми і ризики:

 • недостатній рівень фінансування заходів по охороні праці;

 • послаблення уваги роботодавців до питань охорони праці;

 • недостатній рівень спеціальної підготовки посадових осіб, відповідальних за охорону праці;

 • високий рівень зносу основних засобів виробництва, особливо у промисловій галузі.

Пріоритетні напрями розвитку на 2013 рік

 • скорочення до мінімуму кількості випадків виробничого травматизму;

 • виконання підприємствами, організаціями та установами району заходів щодо поліпшення стану безпеки на виробництві;

 • створення належних та безпечних умов праці

Основні завдання:

 • здійснення в установленому порядку державного контролю за охороною праці;

 • забезпечення фінансування заходів з охорони праці та витрат, визначених ст.19 закону України “Про охорону праці ” ;

 • заборона, обмеження експлуатації цехів, дільниць, будівель, приміщень. машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, які не відповідають нормативно – правовим актам з охорони праці.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів і завдань програми

Скорочення кількості випадків виробничого травматизму.

Керуючий справами районної ради І. Головач

11. Додатки

11.1. Баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції

Зерно

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 план

2013 рік

у % 2012

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

9,5

9,6

9,7

9,8

101,0

1.Власне виробництво

тис.тонн

0,1

0,1

0,1

0.11

110,0

2.Ввезення, всього

тис.тонн

9,4

9,5

9,6

9.7

101,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

9,5

9,6

9,7

9.8

101,0

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

6,4

6,4

6,4

6.5

101,0

2.Особисте споживання

тис.тонн

3,1

3,2

3,4

3.5

102,0

Хліб

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

прогноз

2013 план

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

3,2

3,2

3,2

3,3

103,1

1.Власне виробництво

тис.тонн

0,5

0,5

0,6

0,7

116,6

2.Ввезення, всього,

тис.тонн

2,7

2,7

2,7

2,8

103,7

ІІ.Попит – всього,

тис.тонн

3,2

3,2

3,2

3,3

103,1

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

2.Особисте споживання

тис.тонн

3,2

3,2

3,3

3,4

103,0

Яйця

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

прогноз

2013 план

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

млн.шт.

5,3

5,4

5,5

5,5

100,0

1.Власне виробництво

млн.шт.

3,4

3,9

4,0

4,1

102,5

2.Ввезення, всього

млн.шт.

1,9

1,5

1,6

1,7

106,3

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

млн.шт.

5,3

5,4

5,4

5,5

101,9

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

млн.шт.

2.Особисте споживання

млн.шт.

5,3

5,3

5,4

5,5

101,9

Баланси

попиту та пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств по Путильському району

Картопля

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 факт

2012 рік

очікуване

2013 прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

6,7

7,3

7,4

7,5

101,4

1.Власне виробництво

тис.тонн

5,7

7,2

7,2

7,3

101,3

2.Ввезення, всього

тис.тонн

1,0

0,1

0,2

0,2

100,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

6,7

7,3

7.4

7,5

101,4

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

3,5

4,0

4.1

4,1

100,0

2.Особисте споживання

тис.тонн

3,2

3,3

3,4

3,5

102,9

Олія соняшникова

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

0,6

0,65

0,68

0,68

100,0

1.Власне виробництво

тис.тонн

-

-

-

-

-

2.Ввезення, всього

тис.тонн

0,6

0,65

0,68

0,68

100,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

0,6

0,65

0,68

0,68

100,0

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

-

-

-

-

-

2.Особисте споживання

тис.тонн

0,6

0,65

0,68

0,69

101,4

Цукор

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

1,0

1,01

1,02

1,03

100,1

1.Власне виробництво

тис.тонн

-

-

-

-

-

2.Ввезення, всього

тис.тонн

1,0

1,01

1,02

1,03

100,1

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

1,0

1,01

1,02

1,03

100,1

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

-

-

-

-

-

2.Особисте споживання

тис.тонн

1,0

1,01

1,02

1,03

101,1

Баланси

попиту та пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств по Путильському району

М’ясо у забійній вазі

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

0,8

0,9

0,9

1.0

111,1

1.Власне виробництво

тис.тонн

0,7

0,8

0,8

0,9

112,5

2.Ввезення, всього

тис.тонн

0,1

0,1

0.1

0.1

100,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

0,8

0,9

0,9

0.9

100,0

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

-

-

-

-

-

2.Особисте споживання

тис.тонн

0,8

0,9

0.9

0,95

105,6

Молоко

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

19,8

17.6

17.7

17.8

100,6

1.Власне виробництво

тис.тонн

19,6

17,4

17.5

17.6

100,6

2.Ввезення, всього

тис.тонн

0,2

0,2

0.2

0,2

100,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

19,8

17.6

17,7

17,8

100,6

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

10,7

8.5

8,6

8,7

101,2

2.Особисте споживання

тис.тонн

9,1

9,1

9,1

9,2

100,1

Овочі та баштанні

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І. Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

2,2

2,3

2,4

2,5

104,2

1.власне виробництво

тис.тонн

0,9

0,9

0,9

1,0

111,1

2.ввезення, всього

тис.тонн

1,3

1,4

1,4

1,5

107,1

ІІ. Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

2,2

2,3

2,4

2,5

104,2

1.виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

2.особисте споживання

тис.тонн

2,2

2.3

2,4

2,5

104,2

Плоди, ягоди і виноград

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

І.Пропозиції – всього, в т.ч.

тис.тонн

1,5

1,6

1,6

1,6

100,0

1.Власне виробництво

тис.тонн

1,1

1,5

1,5

1,5

100,0

2.Ввезення, всього

тис.тонн

0,4

0,1

0,1

0,1

100,0

ІІ.Попит – всього, в т.ч.

тис.тонн

1,5

1,6

1,6

1,6

100,0

1.Виробниче споживання (корми, насіння)

тис.тонн

2.Особисте споживання

тис.тонн

1,5

1,6

1,6

1,8

112,5

11.2.Перелік програм, які діятимуть у 2013 році

Назва програми

Коли затверджена

1

Програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Путильського району на 2011-2015 роки

Рішення районної ради від 16.08.2011 року № 69-7/11

2

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2011-2015 роки

Рішення районної ради від 16.08.2011 року № 70-7/11

3

Комплексна програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів по Путильському району на 2010-2014 роки

Рішення районної ради від 14.05.2010 року № 17-28/10

4

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Путильському районі на 2011-2015 роки

Рішення районної ради від 10.03.2011 року № 31-4/11

5

Комплексна програма розвитку культури до 2013 року

Рішення районної ради від 14.05.2010 року № 18-28/10

6

Програма розвитку доріг Путильського району та матеріально – технічної бази філії «Путильський райавтодор»

Рішення районної ради від 21.04.08р. №181-16/08

7

Програма проведення державних, обласних, районних, професійних свят, відзначення історичних подій, знаменних та ювілейних дат на 2012-2015 роки

Рішення Х сесії районної ради УІ скликання від 22.03.2012 року №12-10/12

8

Програма створення та розвитку позитивного іміджу державної податкової інспекції у Путильському районі "Партнерство заради добробуту"

Рішення районної ради від 25.04.21012 року №20-11/12

9

Комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Путильському районі на 2012 - 2015 роки

Рішення сесії районної ради від 25.04.2012 №19-11/12

10

Комплексна програма оновлення містобудівної документації району на 2012-2016 роки

Рішення сесії районної ради від 25.04.2012року

№18 – 11/12 2

11

Програма протидії та профілактики злочинності у Путильському районі на 2012-2014 роки

Рішення сесії районної ради від 02.08.2012 №35 -13/12

12

Програма розвитку архівної справи в Путильському районі на 2012 – 2015 роки

Рішення сесії районної ради

від 02.08.2012 №33-13/12

13

Програма підтримки статутної діяльності Путильської районної організації ветеранів війни і праці України на 2013-2017 роки

Рішення сесії районної ради від 22.11.2012 року № 48-15/12

Керуючий справами районної ради І. Головач

11.3. Пріоритетні напрямки розвитку району у 2013 році.

Пріоритетні напрямки розвитку

Шляхи їх досягнення

Очікувані результати

1

Технологічне оновлення деревообробної промисловості

1.1.Придбання Карпатським держспецлісгоспом АПК нової лінії з виробництва палива – гранул (брикетів) з тирси та інших відходів виробництва без хімічних домішок;

Буде забезпечено поглиблену переробку деревини та утилізацію відходів (тирса, горбіль)

2.

Розвиток дорожньої мережі

2.1. Продовження будівництва доріг місцевого значення по Програмі «Сільські дороги», а саме:

- Автомобільна дорога С 260808 - Плоска – Лустун ;

- Автомобільна дорога С 260805 Сергії – Ріпень;

2.2. Завершення будівництва двох мостів по автодорозі О 26100 Усть-Путила – Яблуниця з переходом на Івано-Франківську область.

2.3. Завершення будівництва берегоукріпленнь по автодорозі О 26100 Усть-Путила – Яблуниця (4 ділянки);

2.4. Завершення будівництва двох мостів по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці з переходом на Івано-Франківську область у с. Розтоки;

2.5. Завершення будівництва підвісної естакади по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці в с. Петраші;

2.6. Завершення будівництва берегоукріплення та відновлення дорожнього полотна по автодорозі Р 62 Криворівня – Чернівці в с. Мариничі та Підзахаричі (2 ділянці)

Покращення стану дорожнього господарства району

3.

Житлово-комунальне господарство та газифікація

3.1. Реконструкція водогону у селищі Путила;

3.2. Реконструкція очисних споруд в селищі Путила;

3.3. Продовження будівництва підвідного газопроводу від села Тюдів Івано-Франківської області до сіл Міжброди-Підзахаричі-Розтоки;

Покращення надання житлово-комунальних послуг жителям селища Путила та забезпечення природним газом жителів сіл Міжброди, Підзахаричі, Розтоки.

4.

Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

4.1.Нарощування темпів виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення ВРХ, овець та свиней у наступних господарствах району: НВА «Райдуга», ФГ " Смерекова хата"

4.2. Покращення племінних і селекційних якостей тварин, підтримка статусу племінних репродукторів з розведення української гірсько – карпатської породи овець на базі фермерських господарств «Гребінь», «Горлиця – БІФ».

4.3. Встановлення на базі ТОВ "Путильська молочарня" лінії із виготовлення сметани, пастеризованого молока, кефіру.

Збільшення поголів’я тварин у фермерських господарствах району.

Забезпечення жителів району якісними натуральним продуктами молочного напрямку

5.

Розвиток рекреаційно – туристичної сфери

5.1. Надання якісних туристичних послуг, забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери (покращення житлових умов сільських приватних садиб).

5.2.Розробка, облаштування, знакування туристичних маршрутів, а саме: літературного ( в селі Підзахаричі), природно – заповідного (в селі Шепіт) та історико – краєзнавчого маршруту (в с. Сергії, ) розрахованих на різних рекреантів.

5.3. Підтримка розвитку спортивного туризму (проведення автоперегонів Александров раллі, змагань із скелелазіння (перевал Німчич "Протяте каміння" та ін..)

5.4. Рекламування туристичних можливостей району, національного туристичного продукту:

- розроблення туристичних буклетів, путівника району.

Збільшення кількості садиб які надають туристичні послуги та залучення інвестицій в дану галузь.

Керуючий справами районної ради І. Головач

11.4.Основні показники економічного і соціального розвитку Путильського району на 2013 рік

Показники

Одиниця виміру

2010 рік

Звіт

2011 рік

звіт

2012 рік очікуване

2013 рік прогноз

2013 рік у % до

2012 року

Сфера реального сектора економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

тис..грн.

10245,4

14776,5

15500

16500

106,5

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн..

400,2

577,0

603,1

642,0

106,5

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2005 року - всього

млн.. грн..

41,7

85,8

86,0

86,2

Х

Індекс сільськогосподарського виробництва у % до попереднього року

%

95,4

105,3

100,2

100,2

Х

Частка виробництва сільськогосподарської продукції господарствами населення

%

97,4

97,9

98,3

98,9

Х

Обсяг виробництва валової продукції рослинництва

млн..грн.

7,5

16,9

17,0

17,1

Х

Індекс виробництва валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

85,2

140,8

100,6

100,6

Х

Виробництво продукції рослинництва:

зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тонн

67

65

65

66

101,5

картопля

тонн

5671

9913

9915

9919

100,04

плоди та ягоди

тонн

1078

1427

1428

1429

100,07

Обсяг виробництва продукції тваринництва

млн.грн.

34,2

68,9

69,0

69,1

100,1

Індекс виробництва валової продукції тваринництва у % до попереднього року

%

98,0

99,1

100,1

100,1

Х

Виробництво продукції тваринництва:

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тонн

1512

1489

1494

1501

100,5

Молоко

тонн

19557

19248

19259

19277

100,1

Яйця

штук

3380

3596

3626

3703

102,1

Вовна

тонн

218

206

205

206

100,5

Поголів'я худоби та птиці

Велика рогата худоба

голів

11733

11889

11897

11910

100,1

у тому числі корови

голів

6403

6416

6421

6430

100,1

Свині

голів

3612

3643

3659

3690

100,8

Птиця

голів

36626

39488

39610

39920

109,0

Вівці та кози

голів

5741

6063

5820

5860

100,7

Фінансові показники

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

тис. грн..

13130,4

16143,6

17850,0

17989,5

100,8

Податкові надходження місцевих бюджетів, всього

тис.грн.

10944,1

12127,7

13493,1

13550,0

100,4

у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб

тис. грн..

8301,9

9916,3

10721,2

10980,0

102,4

податок на прибуток до доходів місцевих бюджетів

тис.грн.

21,0

29,7

27,7

28,0

101,1

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

тис.грн.

1011,1

832,7

1785,0

1821,0

102,0

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

7,7

5,16

10,0

10,1

101,0

Видатки місцевих бюджетів - всього

тис. грн

114450,7

131228,4

168511,6

171391,5

101,7

у тому числі: трансферти

тис грн..

101862,3

115084,8

151188,4

153401,8

101,5

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року)

тис.грн.

129,7

214,5

27,8

0

-

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, всього

грн..

1920

1987

2200

2400

109,0

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

тис.. грн..

42,6

-

-

-

-

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяги реалізованих послуг

тис. грн..

1032,0

1020,6

5770,0

5800,0

100,5

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

79,1

98,8

у 5,7 раз

100,5

Х

Населення та ринок праці

Чисельність наявного населення

тис.осіб

25,6

25,8

25,9

26,0

100,3

Кількість безробітного населення (за методологією МОП)

осіб

524

627

621

601

96,7

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

3,6

4,3

4,1

3,9

х

Кількість створених нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності – всього

місць

300

270

270

280

101,8%

Інвестиційна то зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

Тис.грн.

45210

37232,0

39000

41000

105,1

Обсяг інвестицій у основний капітал

тис. грн...

31541

33044

34000

36000

105,9

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

54,9

104,7

102,9

105,9

Х

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу

грн...

1230,8

1290,8

1328,1

1406,3

105,9

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн...

67

288,5

1950,0

2020,0

103,6

Темп зростання (зниження) обсягів будівельних робіт до попереднього року

%

123,6

430,6

675,9

103,6

Х

Обсяг інвестицій у житлове будівництво

Тис.грн..

19247,0

15890,0

17000,0

18000,0

105,9

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво

%

13,0

82,6

106,9

105,9

Х

Житлове-комунальне господарство

Вартість житлово-комунальних послуг

тис.. грн...

111,8

121,9

126,6

128,1

101,2

у тому числі:

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Тис. грн...

2,6

2,6

2,1

2,1

100,0

централізованого опалення та гарячого водопостачання

Тис. грн...

-

-

-

-

-

централізованого водопостачання та водовідведення

Тис. грн...

105,4

104,7

108,9

109,9

100,9

вивезення побутових відходів

Тис. грн...

3,8

14,6

15,6

16,1

103,2

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві, всього

Тис. грн...

186,5

230,9

222,5

218,4

98,2

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

107,2

123,8

96,4

98,2

Х

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві, всього

Тис. грн...

25,2

76,7

89,8

72,4

80,6

Темп зростання (зменшення) дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

102,3

304,4

117,1

80,6

Х

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

-

-

-

-

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

96,0

99,0

100,0

100,0

Х

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування:

Загальна площа житла

м 2

7788,0

4656

5980,0

5200,0

87,0

Темп зростання (зниження) введеного в експлуатацію житла до попереднього року

%

195,0

60,3

128,4

87,0

Х

Розвиток малого підприємництва

Кількість суб’єктів малого підприємництва

одиниць.

1666

1533

1477

1488

100,7

у тому числі фізичних осіб-підприємців

одиниць

1582

1459

1395

1405

100,7

Кількість малих підприємств

один.

87

74

82

83

101,2

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

97,7

85,1

110,8

101,2

Х

Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення

651,2

598,8

574,7

578,9

100,7

у тому числі:

малих підприємств

один.

34

29

32

32,3

101,2

фізичних осіб – підприємців

один.

617,2

569,9

544,9

548,8

100,7

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

Млн.. грн

11,7

14,6

16,8

16,9

100,6

У відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по району

%

17,3

18,7

18,8

21,7

Х

Фінансовий результат від звичайної діяльності малих підприємств до оподаткування

млн.. грн..

-1,1

-0,5

-0,4

-0,3

х

у тому числі:

прибуток від звичайної діяльності малих підприємств до оподаткування

Млн.. грн...

0,2

0,2

0,2

0,25

125,0

збиток від звичайної діяльності малих підприємств до оподаткування

Млн.. грн.

1,3

0,7

0,6

0,5

83,3

Обсяг фінансування розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок районного бюджету

тис.грн

-

3,0

25,0

30,0

120,0

Гуманітарна сфера

Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб

одиниць

52

52

53

53

100,0

Кількість середнього медичного персоналу

одиниць

199

200

205

208

101,5

Кількість лікарняних закладів

одиниць

1

1

1

1

100,0

Кількість лікарняних ліжок

одиниць

120

120

120

120

100,0

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів

одиниць

5

5

5

6

120,0

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

Відвідувань за зміну

400

400

400

490

122,5

Освіта

Дошкільні навчальні заклади

Мережа

одиниць

17 (13 ДНЗ 4 НВК)

17 13 ДНЗ 4 НВК)

17 13 ДНЗ 4 НВК)

17 13 ДНЗ 4 НВК)

100,0

Чисельність дітей

осіб

975

1035

1079

1095

101,4

Загальноосвітні навчальні заклади

мережа

одиниць

25

23

23

23

100,0

Чисельність учнів

осіб

3695

3858

3767

3942

105,0

Кількість шкільних автовбусів

одиниць

11

11

13

13

100,0

Кількість територіальних центрів соціального обслуговування

одиниць

1

1

1

1

100,0

Масові та універсальні бібліотеки

одиниць

28

28

28

28

100

Бібліотечний фонд

тис. примірників

249,2

249,3

250,0

250,3

100,1

Заклади клубного типу

одиниць

35

35

31

31

100,0

у тому числі у сільській місцевості

одиниць

34

34

30

30

100,0

Місця у закладах культури клубного типу

одиниць

5651

5851

5651

5651

100,0

у тому числі у сільській місцевості

одиниць

5151

5151

5151

5151

100,0

Музеї

одиниць

8

8

8

8

100,0

Суб’єкти туристичної діяльності

одиниць

22

25

30

35

116,6

Пенсійне забезпечення

Власні доходи Пенсійного фонду

Млн. грн.

27,3

32,9

37,5

40,2

107,2

Загальна сума боргу по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пені та штрафних санкціях на кінець року

Млн. грн.

0,1

0,1

0,04

0,01

25,0

у тому числі: недоїмка по страхових внесках

Млн.. грн.

0,1

0,1

0,04

0,01

25,0

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги

Млн.. грн.

75,4

81,9

92,5

102,1

110,4

Забезпеченість потреби на виплату пенсії та грошової допомоги власними коштами

%

36,2

66,3

65,2

66,0

х

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)

тис.осіб

5,9

5,9

5,8

5,9

101,7

Середньорічний розмір виплати на 1 пенсіонера

грн.

1040,84

1133,1

1285,65

1390,0

108,1

Охорона навколишнього природного середовища

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Тис. т

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0

Щільність викидів на 1 кв. км, всього

т

1,1

1,1

1,1

1,1

100,0

Обсяги викидів у розрахунку на 1 жителя, всього

кг

0,04

0,04

0,04

0,04

100,0

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення

т

12,8

11,5

11,3

11,1

98,2

Керуючий справами районної ради І. Головач

додаток 11.5

Перелік

соціально-важливих обєктів по Путильському районі

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт яких планується проводити у 2013 році

№ п/п

Найменування обєкта, його місцезнаходження, вид робіт

Рік початку і закінчення робіт

Кошторисна вартість, тис.грн.

Будівельна готовність, %

Наявність ПКД

Форма власності

всього

Залишок на 01.12.12

В галузі освіти:

1.

Будівництво Усть-Путильської ЗОШ

2012-2015

18748,5

14748,5

21,3

є в наявності

комунальна

В галузі охорони здоровя:

2.

Капітальний ремонт ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Дихтинець

2008-2013

2693,0

1500

55,7

є в наявності

комунальна

3.

Будівництво ФАПу у с. Гробище Киселицької сільської ради

2010-2013

988,0

988,0

0

є в наявності

комунальна

4.

Будівництво ФАПу у с. Верхній Ялівець Шепітської сільської ради

2008-2013

500,0

300,0

60,0

В стадії виготовлення

комунальна

5.

Будівництво ФАПу у с. Нижній Ялівець Шепітської сільської ради

2008-2013

500,0

300,0

60,0

В стадії виготовлення

комунальна

В галузі культури:

6.

Капітальний ремонт СБК с. Підзахаричі

2012-2013

700,0

640

8,6

В стадії виготовлення

комунальна

Житлово-комунальне господарство та газифікація:

7.

Реконструкція водогону селища Путила

2006-2013

5750,6

4148,6

28

є в наявності

Комунальна

8.

Реконструкція очисних споруд в селищі Путила

2013

3025,0

3025,0

0

є в наявності

Комунальна

9.

Будівництво підвідного газопроводу від села Тюдів Івано-Франківської області до сіл Міжброди-Підзахаричі-Розтоки

2006-2013

5110,3

3545,8

30,6

є в наявності

Комунальна

Спортивні споруди та адмінбудинки:

10.

Реконструкція стадіону "Карпати" селища Путила

2012-2014

3810,4

3810,4

0

є в наявності

Комунальна

 11.

Реконструкція адмінприміщення (колишній військовий комісаріат) під адмінбудинок Путильської селищної ради 

2010-2013 

5240,0 

4940,0

 5,7

є в наявності

Комунальна

 12.

Будівництво адмінбудинку Сергіївської сільської ради 

2008-2013 

3048,2

3048,2 

0

є в наявності

Комунальна

Всього:

49959,1

40 994,5

 

 

 

Керуючий справами районної ради І. Головач