Соціологічне дослідження Чи фарбуєте Ви волосся

СОДЕРЖАНИЕ: Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури кафедра історичних наук Соціологічне дослідження Чи фарбуєте Ви волосся ? Виконав : студент V курсу

Київський Національний Університет

Будівництва і Архітектури

кафедра історичних наук

Соціологічне дослідження

Чи фарбуєте Ви волосся ?

Виконав : студент IV курсу

СТФ, ОПЕБ-42

Альтер Томас

Перевірив: доц. Дьомкін П.О.

Київ-2001

Зміст

Зміст....................................................................................................

Вступ...................................................................................................

Опитування.........................................................................................

Аналіз опитування..............................................................................

Загальний висновок..........................................................................


Вступ

Інформація - відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.

Система інформації - постйнодіюча система збору, класифікації, аналізу, зберігання й розповсюдження актуальних, своєчасних та точних відомостей, необхідних досліднику для досягнення поставленої мети.

Соціологічне дослідження - система визначення кола даних, необхідних у звязку з наявною ситуацією чи задачею.

Соціологічне дослідження проводиться у декілька етапів:

Одним з методів збору первинної інформації являється індивідуальне опитування (інтервю) шляхом анкетування. Для цього необхідно:

· зформулювавши цілі, розробити анкету за всіма правилами анкетування;

· визначити інтервюера;

· точно встановити розмір та одиницю вибірки.

Вибірка - процес відбору найбільш типових представників серед споживачів даної продукції.

Опитування

Проблема :

Проведення дослідження щодо фарбування волосся серед конкретної групи людей.

Обєкт :

Фарба для волосся, спосіб та мета фарбування волосся.

Мета :

Визначення стану справ з фарбуванням волосся, відношення до цього опитуваних, засобів фарбування та їх впливу на волосся.

Одиниця вибірки :

Студентки, незалежно від віку, соціального становища, уподобань.

Розмір вибірки :

Опитування проводиться у групах ОПЕБ-41 та ОПЕБ-42 санітарно-технічного факультету Київського Національного університету будівництва і архітектури. У потоці налічується сорок чотири дівчини та шість хлопців.

Опитування розраховано на тиждень без залучення сторонньої допомоги. У ролі інтервюера виступає сам автор соціологічного дослідження. Методом опитування було обрано анкетування. Форма анкети зображена на рис.1.

До складу анкети увійшли різноманітні питання щодо теми фарбування волосся. Серед них фігурували:

· замкнені (Так / Ні);

· відкриті (довільна відповідь на розсуд опитуваного);

· напіввідкриті (з деякою кількістю відповідей);

· питання з виставленням оцінки (обєкт оцінюється за пятибальною шкалою);

· питання з класифікацією (розташування відповідей за мірою важливості).


Соціологічне дослідження

Чи фарбуєте Ви волосся ?

1) Чи фарбуєте Ви своє волосся?

? Так ? Ні

2) Якщо фарбуєте, то в який колір (пофарбували би) ?

______________________________________________

3) Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?

______________________________________________

4) Який натуральний колір Вашого волосся ?

? Біляве ? Темне

? Русяве ? Світло-русяве

? Руде ? Шатен

5) Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали би) :

? Фарбу ? Мусс (пінка)

? Тон ? (Інше)___________________

6) Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою :

? Impression ? Londa

? Wella ? Schwarzkopf

? Rilken ? (Інше)__________________

7) Як Ви фарбуєте (пофарбували б) волосся ?

? Частково (мелірування)

? Повністью

? Усюди

8) Ви підфарбовуєте своє волосся :

? Ніколи

? Раз на два тижні

? Раз на двадцять днів

? Частіше ніж раз на місяць

9) Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби,

починаючи з найбільш прийнятного :

? Пофарбуватись де-інде

? Пофарбувати кота

? Зробити коктейль Молотова

? Випалити очі своєї суперниці

10) Як впливає фарбування волосся на їх якість ?

_____________________________________________

© tom-2001

Рис.1 Форма анкетного листа.

Аналіз опитування

У цьому розділі подається оцінка відповідей по кожному питанню проведеного анкетування.

Питання №1 : Чи фарбуєте Ви своє волосся ?

На дане питання було отримано 35 позитивних та 9 негативних відповідей.Це світчить про те, що більшість дівчат прагне змін.

Питання №2 : Якщо фарбуєте (пофарбували би), то в який колір ?

З представлених варіантів 6 осіб обрали руде, 5- шатен, 12- білявий, 3- темний, 7- русий, та 11 дівчат віддали перевагу іншим кольорам. Отже найбіль популярним кольором на сьогодні є білявий.

Питання №3 : Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?

Найбільш сильною мотивацією для такого вчинку виявилося підтримання свого іміджу - 16 чол., через якість свого волосся на такий вчинок відважились (би)- 12 чол., просто так - 6 чол., та у 10-х опитуваних були інші мотивації. Звідси висновок, що виглядати модно - важливо.


Питання №4 : Який натуральний колір Вашого волосся ?

Переважний натуральний колір волосся серед опитаних - русявий -19 чол. Друге місце посідає темне волосся - 13 чол. Також досить багато серед опитаних шатенок - 7 чол. Білявий - 1 чол. Дівчат з рудим волоссям не спостерігалось. Отже такі справи.

Питання №5 : Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали б) :

Найбільша кількість дівчат (у процентному відношенні) обрала фарбу - 31 чол., тон - 7 чол. Мусс використовують - 2 чол. Решта (4 чол.) віддали перевагу іншим засобам фарбування, таким як : хна, басма, зеленка тощо.

Питання №6 : Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою.

В результаті опитування були отримані наступні данні:

Фарба impression londa wella schwarzkopf rilken
Оцінка кількість голосів
5 3 3 11 15 17
4 2 13 13 13 12
3 14 8 8 5 4
2 15 9 2 3 2

З вищенаведеної таблиці вимальовується наступна картина.

Кількість пятірок. Кількість четвірок.

Кількість трійок : Кількість двійок :

Опрацювавши данні графіки, ми побачимо, що найбільш сприятливий розподіл оцінок спостерігається у фарби rilken, середнє значення яких становить - 4,28. На другому місці schwarzkopf - 4,11. Далі йдуть wella- 4,00 ; londa - 3,3 ; impression - 2,8.

Питання №7 : Як Ви фарбуєте (пофарбували би) своє волосся ?

Серед відповідей домінує - повністю - 32 чол. 9 опитаних фарбуються частково (мелірування), та усюди - 1 чол. Двоє вигадали щось інше.

Питання №8 : Ви підфарбовуєте своє волосся ?

Пофарбувавши один раз своє волосся, відносна більшість дівчат (21 чол.) не підфарбовує його, а дає змогу відрости волоссю з природним кольором. Це звичайно ж не виключає можливість повторного фарбування через деякий період часу. Звичайно є й такі, що постійно слідкують за повнотою кольору свого волосся, підфарбовуючи раз у двадцять днів (10 чол.), один раз чи частіше ніж раз на місяць (13 чол.).З опитаних ніхто не підфарбовує своє волосся раз на два тижні.

Питання №9 : Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби, починаючи з найбільш прийнятного.

Судячи з характеру відповідей, першочерговою метою опитуваних у змодельованій ситуації є зміна зовнішнього вигляду домашнього улюбленця, що виказує на їх щиру любов до тварин. Також ідчуваючи потяг до самотортур, дівчата при цьому і не жаліють своїх суперниць.

Варіанти пофарбуватись де-інде пофарбувати кота коктейль Молотова випалити очі суперниці
Місце кількість голосів
1-е 14 24 1 5
2-е 12 15 10 7
3-е 9 3 18 14
4-е 9 2 15 18


Питання №10 : Як впливає фарбування волосся на їх якість ?

Реклама стверджує, що фарба для волосся не завдає шкоди волоссю, а навіть підсилює його. Але стосовно опитаних, можна сказати, що багатенько дівчат з цим не погодяться (15 чол.).Звісно ж, ефект залежить і від якості фарби, і від структури волосся; так вважає 14 опитуваних. Для 7-ох чол. цей ефект є посереднім, а для 5-ох - позитивним. Фарбування ніяк не впливає на якість волосся у 3-ох опитаних.

Загальний висновок

Проведене соціологічне дослідження на тему Чи фарбуєте Ви своє волосся показало, що опитані дівчата мають значний досвід у фарбуванні, є обізнаними з сучасними тенденціями, засобами та методами фарбування волосся, що їм не бракує відчуття гумору. Та і взагалі вони гарні дівчата.

Скачать архив с текстом документа